”Utbildning är den enda chansen vi har till ett bättre liv”

Patricia Silvia Poveda, Shirling Masiel Ramos, Ana Yansi Molinda Hernandez och Genesis Mariana Narvaez. Foto: Anders Hansson
Patricia Silvia Poveda, Shirling Masiel Ramos, Ana Yansi Molinda Hernandez och Genesis Mariana Narvaez. Foto: Anders Hansson

När skolåret startade i februari i Leon, Nicaragua kunde 244 barn kliva in i en helt nybyggd skola. En skola som kommit till på initiativ av medlemmarna i de omgivande bostadskooperativen.

I den sydöstra utkanten av staden Leon i Nicaragua ligger den nybyggda skolan med namnet ”Construyendo juntos”, Bygga tillsammans. Den består av två ståtliga byggnader, en innergård och med nyplanterade träd runtomkring. Här började 244 barn skolan i februari, några av dem för första gången. Det speciella med här skolan är att den är byggd av medlemmarna i de omgivande bostadskooperativen.

I Nicaragua går knappt hälften av barnen klart grundskolan.

I Nicaragua går knappt hälften av barnen klart grundskolan. 42 procent av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen. Nära 17 procent räknas som undernärda. De kommunala skolorna är ofta i dåligt skick med trasig utrustning.

Den nya skolan ligger precis vid ingången till det område där det finns sex bostadskooperativ. Jag besöker dem i mars, då det är hett och otroligt mycket damm i luften. Damm som får invånarna att hosta och bli sjuka. Ändå har jag tur. Hade jag kommit helgen innan hade jag inte sett handen framför mig, hela staden var täckt i ett moln av sand och jord. Ett inte helt ovanligt fenomen under de heta månaderna när jordnötter och sockerrör skördas på de närliggande fälten.

Ett av kooperativen, Juntando manos, var ett av de första i landet. I år firar de tioårsjubileum. Två år efter att de grundades kunde de 36 medlemmarna flytta in i sina nya hem med sina familjer. Husen byggdes enligt en kooperativ modell som bland annat innebär att alla hjälper till att bygga allas hus. Ömsesidig hjälp kallas det. Husen är också kooperativens gemensamma egendom och förvaltas av dem själva.

Faniz Jirón bor i Juntando Manos, hon är trebarnsmamma och ordförande i CENCOVICOD, den gemensamma organisationen för landets bostadskooperativ. Det är inte första gången jag träffar Faniz eller de övriga kvinnorna i kooperativet. Jag frågar hur många barn som nu finns i kooperativen.
– Det kan ingen svara på, de är många och fler blir de, vi har blivit väldigt produktiva här sedan vi fick egna hem, säger Faniz och alla skrattar högt.

Faniz berättar att skolorna i närheten var ”mer än överfulla” och dessutom låg långt bort. För många av föräldrarna för långt bort, åt fel håll, vilket resulterade i att några av barnen inte gick i skolan alls. För här är fattigdomen stor. De allra flesta arbetar inom den så kallade informella sektorn och försörjer sig på att sälja tortillas, laga kläder, städa etc. Många familjer består av ensamstående mammor och deras barn. Behovet av en ny närbelägen skola var stort.

”Några av barnen gick inte i skolan alls”

Så tillbaka till skolan. Kommunen skänkte själva marken och byggandet finansierades med hjälp av We Effect och insamlade pengar från svenska skolelever via Operation Dagsverke. Kostnaderna kunde hållas nere just tack vare att kooperativens medlemmar bidrog med arbetskraft. Under byggnationen deltog 12 olika medlemmar varje vardag och varje helg delades arbetet upp mellan de sex kooperativen i området, alla fick varsin helg. Blivande skolbarn, ungdomar och föräldrar var också med i själva utformningen av skolan.

Resultatet är verkligen fantastiskt fint. Bänkarna är nya, de svarta tavlorna är glänsande svarta. Livsviktiga detaljer såsom vattenkranar på innergården där barnen kan fylla sina flaskor med rent vatten. En nödvändighet i denna heta del av Nicaragua. Inget är trasigt och därmed farligt för barnen.

Faniz poängterar att skolan inte bara är till för kooperativens barn, tvärtom. De flesta barnen som går i skolan nu är inte barn till kooperativens medlemmar. Detta har också medfört sig att hela bostadsområdet har blandats mer.

– Tidigare sågs vi i kooperativen som en egen ö, som att vi höll oss för oss själva. Men vi är en del av samhället och med detta har vi också kunnat visa det för våra grannar utanför kooperativet.

Faniz Jirón sammanfattar vad den nya skolan betyder med ett ord:

– Möjligheter. Skolan betyder möjligheter. För oss fattiga och för våra barn är utbildning den enda chansen vi har till ett bättre liv. Och nu har vi en egen skola.

Skolan ”Construyendo Juntos” har sex klassrum med plats för 244 grundskoleelever. 333 träd har planterats i lek- och grönområdena runtomkring. Skolan invigdes den 13 december 2014 och i februari 2015 startade undervisningen.
Genom att ge en gåva till We Effect stödjer du bland annat vårt arbete för markrättigheter i Latinamerika.