Byn vid vulkanen

Cecilio Chavez
Cecilio Chavez

Invånarna i byn Don Pancho klarade sig undan vulkanutbrottet med livet i behåll. Men deras skördar har förstörts och rädslan för nya utbrott lamslår det lilla samhället.

 Det har gått två veckor sedan vulkanutbrottet i Guatemala, en tragedi som hittills tagit mer än 100 människoliv och tvingat tusentals människor att lämna sina hem. Vi är på väg för att besöka en av byarna vid Volcán de Fuegos fot. Vulkanen, vars utbrott påverkat 1,7 miljoner människor, tornar upp sig framför oss.

När vi närmar oss ingången till El Rodeo, en av de värst drabbade byarna, ser vi att vägen är avstängd. Flera poliser står och kontrollerar bilarna som vill åka in. Ingen obehörig släpps in. Endast hjälporganisationer, myndigheter och boende i området får passera den provisoriska gräns, mellan låg- och högriskområdena, som dragits upp. Vår partnerorganisation CCDA förklarar för polisen att vi är här för att träffa byborna i Don Pancho, en by som organisationen stöttat i flera år.

När vi passerat poliskontrollen blir landskapet öde. Ingången till byn är tyst och öde. Husen står tomma, och det finns inga människor runt omkring. Vi rör oss framåt på grusvägen som täcks av ett tjockt lager stelnad vulkanaska. Plötslig ser vi en stor folksamling. Människor från de närliggande byarna har samlats runt två bilar som delar ut förnödenheter: mat och vatten, kläder och hygienartiklar. Människorna har gått på leriga vägar och korsat stora vattendrag, när de hört att hjälp är på väg. Allt som ges bort är resultatet av privata insamlingar. Det är kyrkliga grupper, föreningar och vanliga människor som samlat ihop både pengar och varor för de drabbade. Regeringen eller landets myndigheter har inte synts till. Sedan vulkanutbrottet har regeringen kritiserats hårt för den sena evakueringen av invånarna i högriskområdet och den sega hjälpinsats som skett efter.

– Vi såg inte en själ här förrän några dagar efter vulkanutbrottet, när CCDA (We Effects partner reds. anm.) kom hit. Vi fick evakuera oss själva under vulkanutbrottet, berättar Oscar Hernandez, en av de boende i byn Don Pancho.

Innan vi kommer fram till byn måste vi passera något som tidigare klassades som ett vattendrag, men som idag är två floder. I floderna finns träd, stora stenblock och bråte. Allt har kommit ner med det snabbrörliga askflödet – en ström av gaser och rykande varm vulkanisk jord som förstör allt den kommer i kontakt med. Människorna som bor vid vulkanens fot har blivit avskurna från omvärlden.

En äldre kvinna möter upp oss. Hon heter Francisca Yopeté och har bott här i 15 år.

– Jag är ledsen, mitt hjärta blöder. Vi hoppas att Gud ser oss och tar hand om oss, säger hon och torkar tårarna.

”Det är fruktansvärt här, barnen blir sjuka och allt saknas”, säger en av de som bor på ett tillfälligt härbärge nära vulkanen.
”Det är fruktansvärt här, barnen blir sjuka och allt saknas”, säger en av de som bor på ett tillfälligt härbärge nära vulkanen.

Det är inte första gången invånarna i Don Pancho möter svårigheter. Befolkningen i byarna runt vulkanen består av människor som tvingades fly sina hem under Guatemalas 36 år långa inbördeskrig. Vid krigets slut 1996 kunde de flesta inte flytta tillbaka till sina hemtrakter. Som en del av fredsavtalet ordnade regeringen så att återvändarna kunde bosätta sig i Volcán de Fuegos sluttningar. Här fick de tillgång till mark och började odla kaffe och majs. Jorden var inte den bästa, men äntligen fick de en plats där de kunde leva i lugn och ro.

– Vi visste ingenting om vulkaner, där vi kommer ifrån fanns inga. När vi flyttade hit sa myndigheterna att om vi såg rök från vulkanen skulle vi fly, berättar Vicenta Siquitá som visar oss runt på byns gemensamma odling.

Mer än hälften av byns odlingar är förstörda. De har bränts sönder eller skadats av de stora mängder vulkanaska som regnat ner under och efter utbrottet. Jorden har blivit obrukbar.

– Människorna som lever vid vulkanen är fattiga jordbrukare. Odlingarna är deras enda inkomstkälla. Nu har de förlorat allt och det finns ingen lösning från myndigheternas håll, berättar Lesbia Morales från organisationen CCDA som We Effect stödjer.

Medan vi går runt i byn pratar vi om framtiden, men ingen vet vad som väntar.

– Just nu pratar alla om vulkanen och den akuta hjälpen har börjat nå oss. Men vad händer sen? Kommer regeringen att tänka på oss? Kommer omvärlden att se våra långsiktiga behov? frågar sig Oscar Hernandez och skakar uppgivet på huvudet. Han fortsätter:

– Det är inte lätt att lämna allt vi har. Den här byn är resultatet av vårt hårda arbete, här finns allt vi äger. Men vi kan inte stanna kvar, vi är för rädda. Turen vi hade den här gången har vi kanske inte nästa gång.

We Effect arbetar med bistånd på lång sikt. I Guatemala innebär det att vi kan:

  • Stötta i räddning av odlingar (så gott det går att rädda dem – det mesta är sönderbränt eller förstört av vulkanaskan)
  • Många kommer att behöva flytta från sina hem, de lever i extremt otrygga och riskfyllda förhållanden just nu. Inte bara pga vulkanen men även regnet som ökar riskerna. Lyckas de ta sig därifrån kommer de att behöva börja om från noll.
  • De drabbade kommer behöva långsiktig hjälp för att komma igång med sina nya odlingar, men också kunna bygga nya bostäder.
  • Människorna som drabbats behöver också terapeutiskt stöd för att kunna bearbeta sorgen och smärtan via t ex ett hantverk.

Faktaruta:

Vulkanutbrottet i Guatemala skedde söndagen den 3 juni mitt på dagen guatemalansk tid. Flera byar runt vulkanen har blivit evakuerade. Byn Los Lotes, som är den mest drabbade, är helt borta, begravd under vulkanaskan. Området har blivit klassat som en ”obeboelig och högriskzon”.

Vulkanutbrottet skedde i början av regnperioden, vilket har försvårat räddningsinsatserna och ökar riskerna för jordskred och överflöd av floder i de drabbade områdena. I byn Don Pancho har ett ras inträffat i utkanten av byn. Närmsta hus ligger nu bara 30 m från kanten.

Räddningsinsatsen har avslutats. Hundratals personer saknas fortfarande.