Närbild på en kvinna som leende håller upp en risplanta i händerna framför ansiktet.

Do Thi Ha tar kampen mot klimatet

Do Thi Ha har gått samman med andra risbönder för att skydda sig från klimatförändringarnas effekter.
Do Thi Ha har gått samman med andra risbönder för att skydda sig från klimatförändringarnas effekter.
Sist floden svämmade över tvingades risbonden Do Thi Ha fly hals över huvudet. Vattnet stod då över taknocken, sex meter över marken. Skörden förstördes och länge svävade hon i osäkerhet över sin framtid. I tre månader levde hon med sin familj i ett tält vid landsvägen som låg på högre mark.

Vietnam är ett av världens mest sårbara länder för klimatförändringarna. Landet har precis genomlevt den värsta torkan på hundra år och en av de värsta översvämningarna på närmare femtio år. Med regnen kommer oron. För lite regn och riset torkar bort. För mycket och du tvingas lämna ditt hem och stå på bar backe.

Jag är alltid orolig för vädret.

– Jag är alltid orolig för vädret. Jag är rädd för att tvingas lämna mitt hem när floden svämmar över. Eller att skörden ska torka bort. Ingen ska behöva uppleva hur det känns att inte ha något att överleva på, säger Do Thi Ha, 52.

Men genom sitt medlemskap i kooperativet Tan Tien Coop kunde Do Thi Ha komma tillbaka. We Effect har stött bönderna här att gå samman för att kunna skydda sig mot klimatets effekter.

De har en krisfond som medlemmarna kan låna pengar från och på så vis komma på fötter snabbare. De har byggt ett lager på hög mark så att skörden inte förstörs vid översvämningar. Kooperativet håller även på att introducera ett särskilt superris som är mer tåligt för torka. De säljer dessutom skörden ihop och kan på så vis får mer betalt på marknaden. Med överskottet kan de betala för vattenpumpar och att gräva diken som kan rädda skörden vid nästa torka. Tillsammans är de starkare.

Do Thi Ha har även en vagn där hon säljer sin skörd av ris, chili och andra grönsaker. Det ger en extra inkomst.

Jämställdhet är en viktig del av kooperativets arbete. Andelen kvinnor har dubblerats på 10 år och två kvinnor har nu tagit plats i ledningen, kassören och revisorn. På samma tid har medlemmarnas inkomster ökat från 39 dollar i månaden till 69 dollar i månaden. Fortfarande är det dock långt kvar till en jämställd organisation. Traditionella könsroller sätter stopp för utvecklingen, många av kooperativets äldre medlemmar menar till exempel att det är för tungt för kvinnorna att sköta vattenpumparna.

Ett land med stora klyftor

Många här blev vittnen till ett av historiens värsta krig. Miljontals ton bomber och kemiska stridsmedel regnade över de här åkrarna. Barn sköts skoningslöst ner från överflygande helikoptrar. Än idag gör kriget sig påmint, även om många föredrar att inte prata om det. Men fortfarande föds flera tusen varje år med livshotande skador, cancer, på grund av dioxin från agent orange.

Tio mil bort i storstaden Ho Chi Minh går utvecklingen rasande fort. En allt rikare medelklass kan äta all världens mat i skuggan av skyskrapor. Samtidigt lever tio miljoner vietnameser i extrem fattigdom, på mindre än 15 kronor om dagen. Risodlarna kämpar för att få sina små odlingar att räcka till livets viktiga, mat, tak över huvudet, ha råd att ge sina barn en utbildning, en bättre framtid än de själva haft.