En ung kvinna sitter framför en banderoll.

Skolan där kvinnornas berättelser om våld får höras

Fátima Aguilar arrangerar kvinnoskolan. Foto: Liinu Diaz Rämö
Fátima Aguilar arrangerar kvinnoskolan. Foto: Liinu Diaz Rämö

I Latinamerika – världens farligaste kontinent för kvinnor – är övergrepp och våld mot kvinnor en del av vardagen för många. I Paraguay har We Effects partnerorganisation CONAMURI startat en skola om våld mot kvinnor där deltagarnas egna berättelser och erfarenheter står i fokus.

I en lummig innergård i centrala Asunción sitter ett trettiotal kvinnor i cirklar och diskuterar engagerat. Här delar deltagarna i CONAMURIs kvinnoskola med sig av sina svåraste minnen och upplevelser. De pratar om sina liv, om hindren de mött som kvinnor i ett patriarkalt samhälle. Snart hörs berättelser om hur de drabbats av våld i olika former. I hemmet och utanför, av bekanta och okända. Här, i svalkan som trädens skugga erbjuder, har kvinnorna för första gången getts en möjlighet att berätta sina egna historier, med sina egna ord. Historierna som sällan får ta plats i kvinnornas organisationer har getts värde. När det är dags att bryta för lunch är det få som vill avsluta sina djupa och berörande samtal.

– Vår tanke var att utgå från kvinnornas egna skildringar om hur de utsatts för våld i sin vardag. Dels hjälper det att problematisera normaliseringen av våldet som sker mot kvinnor i Paraguay, dels skapar det en samhörighet mellan kvinnor från landsbygden, ursprungskvinnor och de från staden, berättar Fátima Aguilar från CONAMURI – en av We Effects partnerorganisationer i Paraguay.

På agendan står, förutom frågor om våld mot kvinnor, även ämnen såsom kvinnors rättigheter, sex och makt. Deltagarna är aktivister från hela landet. Kvinnor som är engagerade i grannskapsorganisationer, fackliga organisationer, politiska partier, kvinnoorganisationer och bondeorganisationer.

– Det är viktigt att låta kvinnor från olika sektorer mötas och utbyta erfarenheter, att stärkas tillsammans, som kvinnor och aktivister, fortsätter Fátima.

Att en kvinnoskola i Paraguay fokuserar på våld mot kvinnor är ingen tillfällighet. Kvinnor i Latinamerika och Karibien löper störst risk i världen att drabbas av våld. Mord på kvinnor, så kallade feminicidios, är ett växande problem i hela regionen. Paraguay är inget undantag, 2016 registrerades 39 kvinnomord i landet, vilket innebär att en kvinna mördades på grund av sitt kön var 9,5 dag. En kvinnoskola som fokuserar på våld mot kvinnor sätter alltså våldet i ett sammanhang och här kan kvinnorna skapa verktyg för att förändra den mörka verklighet som råder på den latinamerikanska kontinenten.

– Vi kommer även att prata om våldscirkeln och om juridiska och politiska perspektiv. Men tyvärr vet vi att statliga institutioner inte är tillräckliga när det gäller våld mot kvinnor. Utredningar läggs ned och kvinnor som utsätts för våld får sällan det stöd de behöver. Genom kvinnoskolan vill vi skapa ett nätverk av kvinnor för kvinnor – och mot våld, säger Fátima.

Leidy Romero.

Leidy Romero från bostadskooperativet Kuarahy Rese i Asuncións utkanter är en av deltagarna. För henne är sammanhanget nytt, inspirerande och lärorikt.

– Jag lär mig inte bara om mina rättigheter utan får också förståelse för de normer och regler som vi fått lära oss sedan barnsben, och som vi inte ifrågasätter. Nu vet jag att jag som kvinna får ta plats i samhället och jag vill att fler ska få de här insikterna. Jag ska prata med min familj och mina vänner om det, så att vi tillsammans kan hjälpas åt att bryta de strukturer som begränsat oss och som ibland uttrycks genom våld, säger Leidy med ett blygt leende.

Kvinnoskolan som CONAMURI anordnar är bara en av många kvinnoskolor som finns i Latinamerika. Genom ett regionalt program som startades av We Effect 2012, har flera av partnerorganisationerna i regionen satsat på kvinnoskolor som ett verktyg för ökad jämställdhet både i deras organisationer och i samhället i stort. Läs mer om de latinamerikanska kvinnoskolorna här.