Kvinnoskolor i Latinamerika skapar ledare som förändrar samhället

Kvinnoskola i Paraguay: Aktivister från flera olika civilsamhällesorganisationer har samlats på CONAMURIs kvinnoskola. Foto: Liinu Diaz Rämö
Kvinnoskola i Paraguay: Aktivister från flera olika civilsamhällesorganisationer har samlats på CONAMURIs kvinnoskola. Foto: Liinu Diaz Rämö

Genom ett regionalt program som startades av We Effect i Latinamerika 2012, har hundratals kvinnor i regionen utbildats i ledarskap, administration och kooperativism. Kvinnoskolornas mål är ökad jämställdhet i organisationerna och samhället i stort.

– Kvinnoskolan har stärkt mig som kvinna, aktivist och medborgare. Jag har lärt mig att använda alla mina förmågor och blivit en bättre kooperativist. Jag har fått bättre självkänsla och idag känner jag mig trygg i mig själv.

Adelaida Ortega är medlem i organisationen CCVAMP, en av We Effects partnerorganisationer som samlar bostadskooperativ i Paraguay. För ett år sedan gick hon i organisationens kvinnoskola. Idag är Adelaida kassör i styrelsen och en av tre kvinnor som sitter på en ledande post inom organisationen.

I ett land som Paraguay – där ojämlikheten och ojämställdheten är stor, korruptionen systematisk och få kvinnor har tillgång till formell makt – har det varit viktigt att ge kvinnor verktyg för att stärkas, skapa förändring, och ta plats i organisationens styrande organ.

– Genom vår kvinnoskola har vi fått fler kvinnor på ledande positioner inom våra bostadskooperativ. Kvinnorna blir mer självsäkra, får nya administrativa kunskaper och verktyg till att bli förändringsaktörer. Det har också lett till att vi 2013 fick vår första kvinnliga ordförande för den nationella styrelsen, berättar Magdalena Velaztiqui som också hon är före detta elev av kvinnoskolan, och idag ansvarig för den.

CCVAMPs kvinnoskola har utbildat närmare 70 kvinnor i självkänsla, ledarskap, jämställdhet, mänskliga rättigheter, administration och kooperativism.

Pabla Gubetisch har deltagit i två kvinnoskolor, en med internt fokus och en med fokus på våld mot kvinnor.

­­– I den ena skolan pratade vi främst om organisationen och hur vi som kvinnor kan stärkas inom den. I den andra pratar vi mer om politik och samhällsstrukturer – om hur det är att vara kvinna i ett patriarkalt samhälle. Båda diskussioner behövs för de kompletterar varandra och stärker oss på olika sätt.

Även i Nicaragua har modellen med kvinnoskolorna spridits. PRODECOOP – en paraplyorganisation för kaffekooperativ – insåg tidigt att de behövde jobba med jämställdhet och kvinnors egenmakt. För trots att de kände till många kvinnliga kaffeodlare, fanns det få kvinnor inom organisationen – inga på ledande positioner.
Anledningen var att männen sågs som producenterna, det var de som ägde kaffeodlingarna och det var de som organiserade sig. Kvinnorna, som ofta jobbade minst lika hårt som männen, sågs istället som ett stöd till männens arbete. Med stöd från We Effect antogs en jämställdhetspolicy för organisationen, men den var inte tillräcklig.

– Vår organisation grundades med syftet att sälja kaffe, så jämställdhet var något helt nytt för oss. Men vi insåg snabbt att kvinnorna behövde både ekonomisk och politisk egenmakt. Därför var det viktigt att erbjuda dem utbildningar och andra stärkande insatser, berättar Alexa Marin som var en av de första kvinnorna att väljas in i PRODECOOP:s styrelse och som nu ansvarar för deras jämställdhetsarbete.

PRODECOOPS kvinnoskola har bidragit till att flera kaffekooperativ fått in kvinnor som medlemmar och även styrelseledamöter, men det finns fortfarande mycket att göra.

– Av 38 delegater i den nationella församlingen är endast fyra kvinnor, så vi har en utmaning framför oss. Samtidigt ser vi att fler kvinnor tar plats i kooperativen, vi har fler kvinnor än någonsin tidigare på ordförandeposten, och det finns mer öppenhet kring temat. Att jobba med jämställdhet handlar om att förändra attityder och beteenden, det tar tid, fortsätter Alexa.

Från Guatemala i norr till Paraguay i söder har hundratals kvinnor över hela Latinamerika stärkts genom kvinnoskolorna. Kvinnorna har blivit ledare inom sina organisationer och samhällen.

Vill du också vara med och stötta kvinnor med utbildning? För 350 kr kan du bidra till att en kvinna kan delta i en kvinnoskola där hon lär sig mer om ledarskap, administration och kooperativism.