Lobbypris gav viktigt stöd till gräsrotsaktivister i Nairobis slum

Rachael Mwikali mottog priset De fattigas lobbyist i Almedalen 2016. Foto: Marcus Lundstedt
Rachael Mwikali mottog priset De fattigas lobbyist i Almedalen 2016. Foto: Marcus Lundstedt

Med pengar och ära kan förra årets pristagare Rachael Mwikali göra mer i kampen för fattiga människors rättigheter i Kenya.
Nu uppmanar hon andra unga och kvinnor att söka priset De fattigas lobbyist.

– Folk har börjat respektera det arbete vi gör på gräsrotsnivå. När de människorättsförsvarare som blivit demoraliserade såg mig få priset fick de tillbaka drivkraften att fortsätta kampen för att skydda våra medborgares rättigheter, säger Rachael Mwikali.

Rachael bor i Mathare, en slum i Nairobi där människors rättigheter kränks dagligen. Här har organisationen Coalition for Grassroots Human Rights Defenders (CGHRD), där Rachael Mwikali är sammankallande, sitt nav. Det var till dem som prissumman på cirka 80 000 kronor gick när Rachael Mwikali utsågs till De fattigas lobbyist 2016.

– Jag tog inte segern personligt. Utmärkelsen av mig är också en seger för andra gräsrotsaktivister. Att även de har blivit erkända och uppskattade, säger Rachael Mwikali.

Rachael Mwikali har etablerat sig som en viktig människorättsförsvarare i Kenya. Här flankerad av Beatrice Karore och Emily Kwamboka, båda aktiva inom organisationen CGHRD. Foto: Anna Kakuli
Rachael Mwikali har etablerat sig som en viktig människorättsförsvarare i Kenya. Här flankerad av Beatrice Karore och Emily Kwamboka, båda aktiva inom organisationen CGHRD. Foto: Anna Kakuli

CGHRD är ett nätverk av människorättsförsvarare på gräsrotsnivå i Kenya som anmäler och uppmärksammar kränkningar i sin by eller sitt slumområde. De följer med den som blivit utsatt för ett brott till polisstationen för att försöka förhindra ytterligare kränkningar där. De hjälper till med dokumentationen samt att parera hot och mutor. De hjälper också aktivister som utsätts för hot och repressalier av polis och makthavare. Rachael Mwikali menar att uppmärksamheten i media kring hennes person har varit viktig och gett CGHRD en starkare röst i Kenya. I Sverige har hennes kamp uppmärksammats av Dagens Nyheter, Aktuellt och Sydsvenskan. Det har lett till att hon fått förtroendeuppdrag av internationella aktörer som stöttar människorättsaktivister i Kenya.

– Vi har fått publicitet för arbetet vi gör i våra samhällen. Jag har insett att människor globalt uppskattar vad vi gör. Det gör mig så stolt och glad, säger Rachael.

SE_greenInnan Rachael Mwikali reste till Sverige för att ta emot priset i Almedalen i juli 2016 sköttes CGHRDs arbete via sociala medier, sms och telefonsamtal. Kostnaderna stod de för privat.
– Vi använde våra egna pengar för att driva vår sociala rörelse. Med prispengarna ha vi kunnat göra aktiviteter och jobba mycket bättre än tidigare, tillägger Rachael Mwikali.
Bland annat har de kunnat hålla möte på flera håll i landet och personer som tidigare bara haft telefonkontakt har kunnat ses. Med prispengarna har de även öppnat ett kontor i Mathare, startat flera utbildningsprogram samt upprättat en hemsida. Hon ser gärna att fler personer på gräsrotsnivå nomineras till De fattigas lobbyist 2017.

– Nominera människor på gräsrotsnivå som jobbar för förändring utan att få betalt. Det är en mycket bra erfarenhet att bli vald och vår kamp har blivit uppmärksammad globalt. Det finns en uppfattning att unga kvinnor inte klarar att påverka. Men jag har visat att även unga kvinnor kan. Så nominera kvinnor och unga personer, uppmanar Rachael Mwikali.

De fattigas lobbyist 2017

Känner du till någon som framgångsrikt har försvarat de mänskliga rättigheterna? Någon som förtjänar ett pris för att ha bekämpat fattigdom? Här kan din organisation nominera en kandidat till De fattigas lobbyist 2017.  Priset De fattigas lobbyist är delfinansierat av PostkodLotteriet.