”Priset får mig att se ljuset i mörkret”

José Pilar Álvarez Cabrera. Foto: Ola Richardsson.
José Pilar Álvarez Cabrera. Foto: Ola Richardsson.

José Pilar Álvarez Cabrera är prästen från östra Guatemala som kämpar för urfolket Maya Chortís rätt till vatten, mark och andra naturtillgångar. Han utsågs till De fattigas lobbyist 2017 och tog emot priset av We Effect i Stockholm.

− Att få ett pris är ingenting jag eller kyrkan förväntat oss, men det betyder väldigt mycket för mig personligen och för alla oss som arbetar med människorättsfrågor i Guatemala. 

José Pilar Álvarez Cabrera föddes in i en familj av aktivister mitt under det brinnande inbördeskriget i Guatemala. Hans pappa var bonde, hans mamma Centralamerikas första kvinnliga lutherska pastor. Flera i hans familj valde att gå in i den väpnade kampen och många släktingar, vänner och grannar blev offer för militärens hårda förföljelser. Att José Pilar skulle ägna sitt liv åt att bekämpa de sociala orättvisor som präglar hans hemland var därför givet från första början. Att det skulle bli genom kyrkan likaså.

− Som präst skulle jag kunna välja att stänga in mig i min kyrka, ignorera det som sker omkring mig och hänge mig till att endast be och predika. Men om jag förblir tyst, är jag medskyldig till det som händer.

”Jag har blivit förföljd, gripen, trakasserad och hotad”

José Pilar visste från början att det inte var en helt enkel väg att vandra. Förändringen som han och många med honom kämpar för ses inte enbart som något positivt.

−Jag har blivit förföljd, gripen, trakasserad och hotad. Påhittade anklagelser som inte har någon som helst grund har riktats mot mig i tolv olika rättsprocesser. Varje gång har jag bevisat min oskuld.

Att människorättsaktivister befinner sig i en särskilt sårbar situation är varken nytt eller utmärkande för Guatemala. 2016 skedde tre av fyra mord på människorättsaktivister i världen i Latinamerika och brotten mot samhällsledare, journalister och fackföreningsmedlemmar med flera ökar. I Guatemala rapporterades samma år 223 fall av förföljelser, attacker och våld, 14 mord och 7 mordförsök på människorättsförsvarare.

José Pilar utgör inget undantag till dessa dystra siffror. Första gången han greps var efter en fredlig demonstration för urfolket Maya Chortís rätt till vattentäkter i området Zacapa där han bor. José Pilar fördes till häktet och ställdes framför domaren. Uppvigling, anstiftan till våld och intrång på privat egendom var brotten han anklagades för. Byarna i området mobiliserade stöd och till slut hade över 500 människor samlats utanför domstolsbyggnaden. Domaren valde att släppa José Pilar som, istället för att skickas till fängelset, blev satt i husarrest i väntan på häktningsförhandlingar. Stödet från lokalbefolkningen kan ha räddat livet på José Pilar. Efteråt uppdagades det att en mördare lejts i fängelset han skulle till, José Pilar skulle inte komma levande ur fångenskapen.

− Rädsla är något som kommer naturligt för människan. Rädslan paralyserar, rädslan förgör oss. Såklart är jag också rädd, för jag vill inte dö än. Men min tro bär mig framåt och gör att rädslan inte tar över.

Att José Pilars arbete nu blir uppmärksammat i omvärlden ser han själv som en stor framgång och vinst. Det ger honom och hans kyrka ett andrum och får honom att se ljuset i mörkret.

−Vi har blivit vana vid att utsättas för hot och våld – att trakasseras är en vardag för oss. Nu blir vi uppmärksammade på ett positivt sätt, vi får en politisk uppbackning som ger oss mod att fortsätta vår kamp.

Det är en orädd och bestämd person som tar emot We Effects pris De Fattigas Lobbyist 2017. En person som blivit dödshotad, trakasserad och utsatt för smutskastningskampanjer, men som vägrar låta sig skrämmas. Som känner hopp inför framtiden och lovar att fortsätta kampen.