Resultat Europa 2017

Genom studiecirklarna i regionen har över 1 470 kvinnor haft möjlighet att starta företag och skapa sig en inkomst.

1 680 småskaliga bönder har fått utbildning i EU-standarder inom jordbruket. Något som möjliggjort tillgång till marknader både nationellt och inom EU, vilket har ökat jordbrukarnas konkurrenskraft och inkomst.

Mellan 2014 och 2017 har Europa-programmet nått 93 367 medlemmar (50,5 % är kvinnor) på landsbygden.

I regionen bildades 10 nya studiecirkelgrupper under året och sammanlagt finns nu 128 stycken. 1 470 medlemmar är kvinnor och 640 är män.

274 lokala organisationer har deltagit i programaktiviteter i regionen.

Ytterligare 206 jordbrukare i regionen har börjat med ett integrerat jordbrukssystem, vilket syftar till ett mer hållbart jordbruk. Metoden kombinerar modern teknologi med traditionella metoder, vilket ger bönderna optimal produktion på liten yta och ökad inkomst.

Kapacitetsutveckling och bättre ledarskap av de nationella bondeorganisationerna i Makedonien och Moldavien har gett resultat i två led. De har kunnat erbjuda bättre kvalitet på sina tjänster till medlemmarna, vilket lockat fler medlemmar. Antalet medlemmar är nu 14 500.

 

Albanien

  • Svåra väderförhållanden, och särskilt sen frost under våren, har förstört mellan 40-60 % av fruktproduktionen i Albanien. Tack vare stöd från en av We Effects samarbetsorganisationer har bönderna kunnat skydda den kvarvarande produktionen och sälja den till ett 20 % högre pris jämfört med föregående år.
  • I Albanien har ett forum för kvinnor på landsbygden i Korca-regionen bildats. 150 kvinnor har deltagit i forumet, som syftar till att möjliggöra kvinnors aktiva roll i samhället och i beslutsprocesser.
  • Två av We Effects samarbetsorganisationer i Albaninen har deltagit i landets första landsbygdsparlament på nationell nivå. Den gemensamma deklarationen från det första mötet innehåller en rad utmaningar och rekommendationer kring utvecklingsprioriteringarna i landet.

Bosnien Hercegovina

  • 1o småskaliga kvinnliga jordbrukare i Bosnien Hercegovina har byggt växthus och fått utbildning i ekologisk produktion. Kvinnornas företag har gett totalt 1 000 m2 grönsaksproduktion.

Kosovo

  • 17 bondeorganisationer för kvinnor i Kosovo (över 170 kvinnor) har fått hjälp med ansökningar och beviljats finansiellt stöd från institutionella givare. Något som bidragit till att kvinnorna kunnat expandera sitt jordbruk och öka sina familjers inkomst.

Makedonien

  • We Effects samarbetsorganisation Federation of Farmers of the Republic of Macedonia, FFRM, valde under året sin första kvinnliga ledare i organisationens 15-åriga historia. (Namn: Vaska Mojsovska).
  • We Effects samarbetsorganisation Federation of Farmers of the Republic of Macedonia, FFRM, har genomfört en multidimensionell fattigdomsanalys av landet. Studien, som har lett till en intensiv offentlig dialog om fattigdom på landsbygden – och marginaliserade grupper, som kvinnor och ungdomar – fungerar nu som ett verktyg för påverkansarbete för att minska fattigdomen.

Moldavien

  • 10 jordbruksskolor (Farmers Field School) har startats i Moldavien. Som ett resultat av skolornas utbildningar har 84 kvinnor och 73 män ökat sina kunskaper och färdigheter i frukt-, bär-, grönsaks- och boskapshantering, samt affärsplanering och bokföring. 102 familjer har fått 25 % högre produktionsvolym och 15-20% högre inkomst.
  • Den genomsnittliga försäljningen genom kooperativ som är medlemmar i We Effects samarbetsorganisation i Moldavien har ökat med 52 % under 2017, jämfört med 2016.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.