Resultat Asien 2017

Konflikter, etnisk resning och nedmontering av demokratin. 2017 blev ett tumultartat år i Asien. Dessutom skördade klimatförändringarna många liv. Samtidigt klev tusentals kvinnor fram med stöd från We Effect och tog mer framträdande roller.

Under 2017 fick miljontals människor se sina rättigheter inskränkas i Asien. I Kambodja förbjöd regeringspartiet oppositionen och fängslade partiledaren Kem Sokha. Även i Sri Lanka och på Filippinerna angreps demokratin och utrymmet för civilsamhället att agera minskade. I Myanmar fördrevs över en halv miljon människor ur den muslimska minoritetsgruppen rohingyas. I Palestina fortsatte invånarna att påverkas svårt av den nu 50-åriga israeliska ockupationen.

Framåt för jämställdheten
We Effects arbete för ökad jämställdhet gav resultat i Asien under 2017. Fler kvinnor blev ledare, entreprenörer och fick tillgång till mark och finansiella tjänster genom We Effects lokala partnerorganisationer. Tillsammans bidrog de till att minska fattigdomen. Fortfarande har många organisationer långt kvar till jämställdhet, men det går framåt. I de organisationer We Effect stödjer i Palestina har antal kvinnliga ledare ökat med 77 procent sedan 2014. I dag innehas cirka 40 procent av alla ledande befattningar inom organisationerna av kvinnor.

Hårdare klimat
Under året drabbades flera länder i Asien svårt av tyfoner, långvarig torka och andra extremväder. Sex av de tio länder som enligt forskning påverkas svårast av klimatförändringarna ligger i Asien. I Vietnam fick hundratusentals familjer sina hem och skördar förstörda av stormar. We Effect gjorde en särskild krisinsats med nytt utsäde och matpaket. I Sri Lanka drabbade den värsta torkan på 40 år inte minst landets jordbrukare svårt. We Effects arbete med att stödja bönder att odla torktåliga grödor, använda bevattningsanläggningar och göra andra klimatinvesteringar blev än viktigare.

Nyckeltal 2017

 • 400 000 människor, varav 58 procent kvinnor…
 • 4 077 kvinnliga ledare…

3 310 kvinnliga entreprenörer…
… nåddes av We Effects stöd i Asien under 2017.

Effekter:

Ökad jämställdhet

 • I de organisationer som We Effect stödjer i Sri Lanka ökade antalet kvinnliga styrelsemedlemmar, i dag är 75 procent av styrelsemedlemmarna kvinnor.
 • Antalet kvinnliga ledare inom We Effects samarbetsorganisationer i Myanmar, Kambodja och Vietnam ökade från 134 till 720.
 • I Palestina ökade antalet kvinnliga entreprenörer inom We Effects samarbetsorganisationer markant, från 35 till 135 entreprenörer. Dessutom var deras snittinkomster tre gånger högre än förväntat.
 • Under 2017 tog 530 kvinnor i Sri Lanka klivet till att bli entreprenörer. Inom We Effects samarbetsorganisationer i landet finns nu 975 kvinnliga entreprenörer.
 • Under året fick 254 spara- och lånagrupper stöd av We Effect i Asien. Bland de totalt 6 067 medlemmarna var 80 procent kvinnor. Tillsammans lånade de ut 10 miljoner kronor till varandra, alla personer som normalt inte kan låna pengar.

Minskad fattigdom

 • I Sri Lanka ökade 8 000 människor sina inkomster och lämnade den extrema fattigdomen bakom sig. De tjänar nu 2,4 och 4 dollar om dagen, att jämföras med under 2 dollar om dagen under 2016.
 • Kooperativ som stödjs av We Effect i Vietnam, Kambodja och Myanmar ökade sina vinster med i genomsnitt 34 procent under 2017.
 • Med stöd från We Effect ratificerades en ny lag som ger medlemmar i kooperativ i Palestina ökad social trygghet.

Fler värdiga boenden

 • Under året kunde 1 000 familjer i Filippinerna, som tidigare bodde i slumartade förhållanden, flytta in i helt nya hem med rent och rinnande vatten, elektricitet och väggar som kan stå emot tyfoner.
 • Genom bostadskooperativ som stödjs av We Effect i Filippinerna, tog totalt 10 000 familjer ett steg närmare drägliga lägenheter eller hus under året. 7 000 bostäder är under konstruktion och 2 000 bostäder väntar på finansiering.

Ökat skydd mot klimatförändringarna

 • I Filippinerna fick ett ökande antal jordbrukare stöd att använda hållbara och klimatsmarta metoder. I dag tillämpar 5 586 småskaliga bönder inom We Effect partnerorganisationer i Filippinerna sådana hållbara jordbruksmetoder.
 • Totalt fick 16 089 jordbrukare stöd att odla hållbart av We Effect i Asien under 2017.

* We Effects verksamhetsländer i Asien är Filippinerna, Myanmar, Kambodja, Palestina, Vietnam och Sri Lanka:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.