Samarbete med mervärde

<— Tillbaka

We Effect och Coop MedMera Bank har samarbetat sedan 2001. Konkret innebär det att de kunder som har ett Coop MedMera Betalkort haft möjligheten att ansluta sig till Bistånd På Köpet.
– Det innebär att varje gång kunden betalar med sitt kort avrundas köpet uppåt till närmsta krona. Dessa ören har fram till idag blivit över 66 miljoner svenska kronor, berättar Manfred Krieger, som är vd för MedMera Bank.

Hur många av era kunder är anslutna till Bistånd På Köpet?
– Glädjande nog är det var fjärde befintlig kund. Men vi jobbar aktivt med att höja andelen. Vi vet att gåvan hjälper många människor varje dag, genom att de bättre kan nyttja sin mark, bli självförsörjande och därmed i slutändan slippa leva i fattigdom.

Vad har MedMera för syn på miljö- och hållbarhetsfrågor?
– Vi har som mål att långsiktigt arbeta med dessa frågor. Det bidrar till ökad lönsamhet, nöjdare kunder och engagerade medarbetare. Flera av våra produkter är helt digitala idag, och vi arbetar ständigt med att minska antalet pappersutskick, för att alltmer övergå till digitala kommunikationskanaler.

– När vi inleder ett nytt samarbete ska alltid den av KF fastslagna ”Code of Conduct” finnas med i avtalalen. Som arbetsgivare har vi ett ansvar för att våra medarbetare arbetar i en trygg och säker anpassad arbetsmiljö. Varje medarbetare ska också känna till koncernens policy kring hållbar utveckling.

Hur ser du på företagens ansvar i den globala hållbarhetsfrågan?
– Jag tycker att det är viktigt att vi alla tillsammans tar ett gemensamt ansvar för vår framtid. Företagen gör redan idag mycket som främjar detta arbete, men vi kan göra mer. Att arbeta inom KF-koncernen där hållbarhetsfrågorna är en del av vårt DNA gör mig stolt – och jag tror att jag kan tala även för våra medarbetare, säger Manfred Krieger.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.