Fokusprojekt Albanien

Klodian Cora, Asim Qarri, Erisjan Gugaj, Greta Shkjan och Desara Aliaj har utbildats i biodling. Förhoppningen är att ungdomarna ska stanna på landsbygden. Foto: Malin von Strauss

Jordbruk på frammarsch i norra Albanien

På landsbygden i norra Albanien är människorna helt beroende av jordbruket som inkomstkälla. Bristande kunskaper i effektiva jordbruksmetoder och affärsutveckling gör tillvaron svår, och regionen är bland de fattigaste i Europa.

I bergsbyn Puka arbetar We Effect tillsammans med vår lokala samarbetsorganisation AgroPuka för att stötta jordbrukare i deras dagliga kamp för en bättre tillvaro.

Genom ökade kunskaper i hur grödor kan produceras effektivt, samt tillgång till finansiella tjänster och till marknaden kan bönderna öka inkomsterna från jordbruket.

Möt medlemmar i projektet

 

”Det är häftigt att vara en del av en grupp och åstadkomma saker tillsammans”, säger Erisjan Gugaj som genom AgroPuka har fått utbildning i biodling tillsammans med Greta Shkjan och 13 andra ungdomar. Foto: Malin von Strauss

”Genom AgroPuka har jag gått med i en kvinnogrupp, för tillsammans kan vi göra så mycket mer. Det har vår grupp redan visat”, säger Engjellushe Pepa som har ökat sin skörd och familjens inkomst. Här tillsammans med maken Florin. Foto: Malin von Strauss

”Vi producerar mjölk till familjen och säljer kött och ost i byn, det är direktförsäljning kort och gott. Vi skulle behöva tillgång till marknader, att sälja fler getter på en gång skulle vara mer effektivt”, säger Behar Dunga som har gått med i en grupp för getuppfödare genom AgroPuka. Här med sin fru Ilirjana, som också arbetar på familjens gård. Foto: Malin von Strauss

Det här vill vi uppnå

  • Jordbrukare får ökad kunskap om affärsutveckling, såsom effektiv produktion, prissättning och marknadsföring.
  • Organisationer som representerar jordbrukare stärks, så att de bättre kan leverera tjänster till sina medlemmar och försvara deras rättigheter.
  • Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män – och ökat deltagande bland kvinnor i arbetsmarknaden.
  • Den kooperativa modellen främjas, vilket bidrar till demokratiutveckling och affärsutveckling.
  • Fler kvinnor finns representerade i ledarskapspositioner – och kvinnor har rätt till mark och tillgång till finansiella tjänster.

Albanien

Albanien är trots framsteg det senaste decenniet fortfarande ett av Europas fattigaste länder och cirka 12 % av befolkningen på landsbygden lever i fattigdom.

Nära häften av alla som arbetar jobbar inom jordbruk. Att öka inkomsterna inom sektorn representerar en viktig möjlighet att minska fattigdomen i landet.

Distriktet Puka har knappt 30 000 invånare och är ett av Albaniens fattigaste områden. Runt 7 000 hushåll i Puka lever av småskaligt jordbruk och kämpar dagligen för sin överlevnad.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.