Medlemsorganisationer

Ett 60-tal företag och organisationer står bakom We Effect. Representanter från medlemsorganisationerna sitter i styrelsen och tar beslut om We Effects långsiktiga arbete.

Våra medlemsorganisationer

KFKooperativa Förbundet (KF)

Grundare till We Effect som via sin organisation och med hjälp av konsumentföreningarna bidrar till minst 3 miljoner kronor om året.

www.kf.se

lrfLantbrukarnas Riksförbund (LRF)

LRF var med och grundade We Effect på sextiotalet, och skänker varje år närmare fyra miljoner kronor till We Effects verksamhet. Organisationen besöker We Effects projekt varje år för att se hur medlen används och för utbyte med bönder världen över. De flesta av LRF:s regionavdelningar har utsett en We Effect-ambassadör, som engagerar sig särskilt för att samla in pengar och informera LRF-medlemmarna om hur We Effect gör skillnad.

Representanter från Lantbrukarnas riksförbunds regionförbund i Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Dalarna, Norrbotten, Skåne, Sydost, Västra Götaland, Värmland, Västerbotten, Östergötland samt Örebro.

www.lrf.se

RiksbyggenRiksbyggen

Riksbyggen har varit medlem i över 40 år och bidrar genom sina ägare, anställda och boende med över 2 miljoner kronor årligen till We Effects verksamhet. Genom sitt engagemang har Riksbyggen sett till att arbetet med värdiga bostäder är en prioriterad fråga inom We Effect. Som ett exempel har ett bostadskooperativ i El Salvador döpt sin butik efter Riksbyggen.

www.riksbyggen.se

CoopCoop

Som medlem i Coop kan du ansluta ditt MedMera betalkort till Bistånd på Köpet. Varje köp rundas upp till närmsta krona, dessa ören blir tillsammans många miljoner kronor i gåvor varje år. Medlemmarna samlar också poäng genom sina köp. Dessa kan bytas in mot en gåva till We Effect i poängshoppen. Coop stödjer We Effect sedan starten 1958 och räknas som en av grundarorganisationerna. Rätten att få mat på bordet är en av våra gemensamma arbetsområden.

www.coop.se

OKOK

OK ekonomisk förening anordnar varje år ett medlemslotteri på föreningsstämman. Lotteriet bidrar med 350 000 kr till We Effects verksamhet.

www.ok.se

SwedbankSwedbank

Swedbanks kunder kan välja att spara sina pengar i Humanfonden och skänka två procent av fondvärdet till We Effect varje år. Tillsammans med det årliga organisationsbidraget kommer gåvor till ett värde av ca 650 000 kr varje år via Swedbank.

www.swedbank.se

FolksamFolksam

Folksam är medlemsorganisation i We Effect sedan 1980, och skänker årligen cirka en och en halv miljon kronor till We Effects verksamhet. Många anställda skänker varje månad en gåva direkt från lönen, som arbetsgivaren sedan dubblerar. Vartannat år reser en grupp Folksamanställda till något av projekten för att se hur gåvorna kommer till nytta på plats.

www.folksam.se

LantmännenLantmännen

Lantmännen bidrar varje år med 470 000 kronor till We Effects verksamhet. De stödjer speciellt ett projekt för skolmat i Malawi, som är ett av världens fattigaste länder.

www.lantmannen.se

HSBHSB

Sedan mitten av 80-talet bidrar HSB till långsiktig hållbar utveckling av trygga bostäder till människor som lever i fattigdom. Med finansiellt stöd om drygt 3 miljoner kronor årligen såväl som överföring av kunnande inom nyproduktion av miljövänliga bostäder är HSB en av We Effects viktigaste samarbetsparter. Utöver två kronor per medlem, samt 1 000 kronor per nyproducerad lägenhet stödjer HSB även akuta insatser. Allra senast med drygt en miljon kronor till We Effects arbete i Makedonien för människor på flykt.

Representanter från HSB-föreningarna i Dalarna, Göta, Göteborg, Karlskoga, Malmö, Mölndal, Nordvästra Götaland, Norr, Norra Bohuslän, Norra Stor-Stockholm, Stockholm, Sydost, Södertälje, Södertörn, Södra Norrland, Uppsala samt Östergötland.

www.hsb.se

Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningen Stockholm har ett speciellt engagemang i Östra Afrika. Massajfolket som lever på gränsen mellan Tanzania och Kenya får särskild stöttning av KfS som har designat och köpt armband av kvinnogrupperna, de samlar förutom det in pengar med hjälp av sina ambassadörer och bidrar till We Effects övriga verksamhet med sammanlagt ca 500 000 kr.

www.kfstockholm.se

Fler representanter

Konsumentföreningarna
Representanter från Konsumentföreningarna i Bohuslän-Älvsborg, Gävleborg, Göta, Knäred, Kristianstad-Blekinge, Malmfälten, Nord, Norra Östergötland, Norrbotten, Stockholm, Svea, Syd, Veberöd, Värmland samt Väst.

Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se

Förbundet Vi Unga
www.viunga.se

Swedish Empowerment Center
www.empowercenter.se

Coompanion
www.coompanion.se

Ekobanken
www.ekobanken.se

Kooperativa Ledares Förbund
www.coop.se

Brunnsviks folkhögskola
www.brunnsvik.se

Ädelfors folkhögskola
www.adelfors.nu

Fonus
www.fonus.se