Medlemsorganisationer

Ett 60-tal företag och organisationer står bakom We Effect. Representanter från medlemsorganisationerna sitter i styrelsen och tar beslut om We Effects långsiktiga arbete.

Medlemsorganisationer

Konsumentföreningen, KF

KF består av 30 konsumentföreningar i hela landet. I KF:s historia finns ett djupt rotat och långsiktigt engagemang för hållbar utveckling. 1958 var KF med och bildade We Effect (Kooperation Utan Gränser) – där KF med föreningar och dotterbolag idag är största insamlande organisation.

Fler representanter

Konsumentföreningarna
Representanter från Konsumentföreningarna i Bohuslän-Älvsborg, Gävleborg, Göta, Knäred, Kristianstad-Blekinge, Malmfälten, Nord, Norra Östergötland, Norrbotten, Stockholm, Svea, Syd, Veberöd, Värmland samt Väst.

Lantbrukarnas riksförbund
Representanter från Lantbrukarnas riksförbunds regionförbund i Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Dalarna, Norrbotten, Skåne, Sydost, Västra Götaland, Värmland, Västerbotten, Östergötland samt Örebro.

Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se

Förbundet Vi Unga
www.viunga.se

Swedish Empowerment Center
www.empowercenter.se

Coompanion
www.coompanion.se

Ekobanken
www.ekobanken.se

Kooperativa Ledares Förbund
www.coop.se

Brunnsviks folkhögskola
www.brunnsvik.se

Ädelfors folkhögskola
www.adelfors.nu

Fonus
www.fonus.se