Kvinnokooperativ, Palestina

Fyra kvinnor står kring ett bord belamrat med hinkar på altanen till ett hus i den palestinska byn Kardala. De är fyra av nio medlemmar i Kardala Women’s Group som stöds av We Effect sedan 2011. Genom stödet har kvinnorna fått utbildning i entreprenörskap och produktionsutveckling.

Kardala har cirka 200 invånare som bor i tio hus på en kulle i Jordandalen på den Israel-ockuperade Västbanken. Byn ligger i en så kallad C-zon som är under total israelisk kontroll. Palestinier förbjuds att bygga nya – eller bygga ut befintliga – hus. Cirka 300 hektar av byns mark är beslagtagen. Vid kullens fot ligger några olivodlingar. Byborna lever ur hand i mun och får inte utöka sina odlingsarealer.

För tio år sedan bildade de ett kooperativ för småskalig livmedelsproduktion. De bollade idéer om hur antalet produkter kunde utökas trots bristen på mark. Oliver som faller till marken duger inte till att äta eller pressas till livsmedelsolja, däremot blir dess olja utmärkt för tvål. Produktionen drogs igång för hand och såldes. Det blev succé och idag inbringar arbetet cirka 1 200 kronor per år till varje kvinna. Det mesta av pengarna lägger de på sina – och andras – barn, så att de har möjlighet att gå i skolan.

<- Tillbaka

Kostnadsexempel:

En åttadagars utbildning för 50 kvinnor hos We Effects palestinska partner New Farm kostar ca 50 000 kronor totalt. Kvinnorna får bland annat studera marknadsföring, entreprenörskap och produktionseffektivitet.

 

Information:
Berättelsen ovan är ett exempel på vilken skillnad era pengar kan vara med och skapa. Vid finansiering av We Effects biståndsarbete samlas alla pengar centralt för att sedan delas ut till regioner, program och projekt. Vi skickar aldrig pengar direkt till projekten. Detta för att möjliggöra kontroll och kontinuitet, vårt åtagande är alltid långsiktigt. Vill du veta mer om våra finanser se årsredovisning på följande länk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.