Till gåvoshoppen

Ett tryggt hem

400 kr

I samarbete med vår partnerorganisation byggs enkla bostäder, ett rum och en toalett, som ökar säkerheten för familjer som bor i Kiberas slum. ”Här är vi trygga. Den största skillnaden mot förut är att jag är lycklig här. Jag kan låsa min dörr och vi har en egen toalett.” säger Vutita, ensamstående mamma till fyra barn.

Med ditt stöd kan fler familjer få ett trygg hem i jul!

*på bilden Vutita Rebah Merengo. Foto Mårten Wallendahl

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?