Till gåvoshoppen

Rent hus

80 kr

I slummen är bristen på rent vatten, avlopp och sophämtning ett stort problem. För att råda bot på det har vår partnerorganisation i Kibera organiserat sophämtning för sina medlemmar. De betalar en månadsavgift för att få sina sopor hämtade regelbundet. En fungerande sophämtning minskar bland annat risken för sjukdomsspridning.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?