Soppkök

20 000 kr

För att nå fler människor än bara de som deltar i våra projekt startar vi soppkök i 104 byar i Latinamerika. Det är gemensamma matlagningsinsatser där en arbetsgrupp bestående av invånare i varje by lagar mat för alla hushåll i byarna. Livsmedlen köps från kvinnliga bönder som deltar i familjeodlingsprojektet, vilket skapar en starkare lokal ekonomi. Du får ett gåvobevis att ge bort.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?