Till gåvoshoppen

Trygg inkomst

150 kr

Spara- och lånegrupper organiseras av våra partnerorganisationer. Medlemmarna får stöd att hitta olika lösningar för sparande, lån och försäkringar, och på så sätt kan öka möjligheterna få en trygg inkomst och bli självförsörjande. Dessutom går eventuella räntekostnader till organisationen – eller distribueras mellan medlemmarna.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?