Till gåvoshoppen

Utbildning i småföretagande för 100 bönder

50 000 kr

Utbildning i  entreprenörskap innefattar ekonomi, varutillverkning och kvalitetssäkring. Den här gåvan bidrar till att 100 bönder kan få utbildning och bli självförsörjande. Ni får ett fint gåvobevis.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?