Till gåvoshoppen

Utbildning i småföretagande och entreprenörskap

5 000 kr

Utbildning i  entreprenörskap innefattar ekonomi, varutillverkning och kvalitetssäkring. Den här gåvan bidrar till att 10 bönder kan få utbildning och bli självförsörjande. Ni får ett fint gåvobevis.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?