Till gåvoshoppen

Utbildning i småföretagande och entreprenörskap

500 kr

Utbildning i  entreprenörskap innefattar ekonomi, varutillverkning och kvalitetssäkring. Den här gåvan bidrar till att fler bönder kan få utbildning och bli självförsörjande. Du får ett gåvobevis att ge bort.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?