Gåvoshopen – frågor och svar

Hur används medlen?

Alla produkter, projekt och aktiviteter i gåvoshopen är exempel på vad dina pengar kan användas till. Pengarna används alltid där de gör mest nytta!

We Effect arbetar för att utrota fattigdomen i världen. Vi fokuserar på jämställdhet, kvinnor och hjälp till självhjälp, där människor tillsammans organiserar sig. Då blir effekten att fler familjer får ökade inkomster, mat på bordet och tak över huvudet – och kan ta klivet ur fattigdomen för gott.

Idag lever uppskattningsvis en miljard människor utan en värdig bostad. Människor som saknar ett skäligt boende saknar ofta också andra mänskliga rättigheter – som tillgång till vatten, mat, vård och gemenskap.

We Effect stödjer organisationerna vi samarbetar med att bedriva påverkansarbete för en lagstiftning som försvarar fattiga människors rätt till ett värdigt boende. Det kan till exempel handla om påverkansarbete för tillgängliga bostadskrediter och säkrad rätt till mark att bygga på. Det kan även handla om utbildning och rådgivning för att skapa ett värdigt och tryggt boende.