Hur ser fattigdom ut?

Och vad kan vi göra för att utrota fattigdomen och nå de globala mål som FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030? Här har vi samlat berättelser om vad hunger, bristen på jämställdhet och fattigdom innebär i vardagen. Här kan du också lyssna till kloka råd om vad som behöver förändras för att utrota fattigdom till 2030. Vi har elva år på oss!

Hur ser fattigdom ut? Röster från världen

”Det önskar mormor Su aldrig ska hända Tuyet”

”Så här ser fattigdom ut för mig”

”Det här behöver vi för att klara oss”

Mål 1

Mål 2

Mål 5

We Effect arbetar för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom

Det går hand i hand med de globala mål som har antagits av FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030. Under perioden 2017-2021 fokuserar vi på tre av de globala målen: att avskaffa extrem fattigdom, att avskaffa hunger och att uppnå jämställdhet. Det gör vi genom stöd till småskaliga bönder för att de ska utveckla ett hållbart jordbruk och kunna skaffa sig ett värdigt boende. Allt vår arbete grundar sig i att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.