Fakta om Vietnam

Arbetet för ökad jämställdhet är igång i Vietnam. Frågan diskuteras på Facebook och regeringen säger att lika regler ska gälla för alla, oavsett kön. Men i verkligheten diskrimineras flickor och kvinnor systematiskt.

Statistiken är inte på kvinnornas sida i Vietnam. De är starkt underrepresenterade i näringslivet och i politiken. Endast tre av Vietnams 63 provinser leds av en kvinna. Kvinnor får högre utsträckning än män de okvalificerade jobben. En kvinna tjänar i genomsnitt 33 procent mindre än en man med motsvarande jobb.

Vietnams lagstiftning ger män och kvinnor lika arvsrätt. Men i praktiken är det ofta den äldste sonen som ärver huvuddelen av egendomen, resterande tillgångar går till yngre söner. Döttrarna i familjen får bara en mindre summa pengar.

Problemen är allmänhet större på landsbygden, och i synnerhet bland Vietnams minoritetsgrupper. De etniska minoriteterna befolkar ofta de höglänta, och mer isolerade, delarna av landet. De har sämre tillgång till jobb och utbildning.

Kvinnorna har ofta en mycket låg social status i minoritetsgrupperna. De uppmuntras eller tillåts inte att ta ledande roller och kan i praktiken vara osynliga i samhället. De ska ta hand om hem och barn, inget annat. Männen ansvarar för marken, inkomsterna och besluten.

Avsaknad av jämställdhet går hand i hand med brist på inkomster och mat. Att bara en i hushållet tjänar pengar betyder helt krasst mindre mat till familjen.

I distriktet Cho Don, hem för bland annat minoritetsgruppen Tay, är 43,9 procent av barnen undernärda. Att jämföra med 14,5 procent för landet i stort.

Hela 52 procent av barnen som tillhör en minoritetsgrupp i Vietnam växer inte som de ska. Att jämföras med 14 procent för majoritetsgruppen Kinh, visar en undersökning av Oxford university från 2013.

De könsbestämda strukturerna begränsar inte minst flickornas framtidsutsikter, de nekas ofta högre utbildning och gifter sig mycket unga. Den lagliga gränsen för äktenskap är 18 år, men detta efterlevs inte bland många minoritetsgrupper.

Fakta: Kvinnor i Vietnam (2017):

  • 24,3 procent av parlamentsledamöterna är kvinnor.
  • 64 procent av kvinnorna har slutfört gymnasiet jämfört med 76,7 procent av männen.
  • Kvinnans deltagande på arbetsmarknaden är 73,8 procent jämfört med 83,2 procent för män.
  • 9 procent av de 200 medlemmarna i det kommunistiska partiets centralkommitté är kvinnor.

Läs berättelser från Vietnam:
Lång dags färd mot jämställdhet
Te som ska ge kvinnorna kraft

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.