Praktikprogrammet

För närvarande rekryterar vi inga nya praktikanter.

We Effect har sedan 2012 erbjudit eftertraktade platser för kvalificerad praktik i Latinamerika, Afrika och Asien genom Sida och UHRs Internationella Praktikantprogram. Genom programmet har våra praktikanter fått en unik möjlighet att utvecklas både professionellt och som personer. Praktikplatserna som erbjudits har varit inom så vitt skilda områden som t.ex. dataprogrammering, byggnadskonstruktion, kommunikation, psykologi, socialt arbete och många fler.