Möt tidigare praktikanter

Antonia Grönvall

Antonia Grönvall

Praktiserade på Zambia Land Alliance (ZLA) 2015-2016.

Vad har du för utbildning?

Jag är nyexaminerad agronom med en master i Animal Science.

Vad har du arbetat med under praktiken?

Min huvudsakliga uppgift som praktikant på ZLA var att ta fram ett resultat- och utvärderingssystem (M&E) som ska underlätta utvärderingsarbetet på organisationen, både internt och när de redovisar resultat till givare som till exempel We Effect. Jag fick också möjligheten att följa med ut i fält och besöka några av organisationens distriktskontor för att se hur de arbetar tillsammans med lokalbefolkningen på landsbygden.

Vad tar du med dig från praktiktiden?

Jag har lärt mig otroligt mycket under min tid i Zambia, om både mig själv och vad biståndsarbete kan innebära. Som person har jag utvecklats på många sätt och jag har bland annat fått lära mig att vara ”proactive” och innovativ; allt tar väldigt lång tid här och inget blir riktigt som man tänkt sig. Jag har också fått möjlighet att se de olika stegen som sker när man jobbar med ett projekt och hur olika metoder kan användas i olika situationer och för olika syften; allt från studiegrupper med bönder till möten med politiker.

Vad gjorde starkast intryck på dig under dina månader i Zambia?

Jag fick möjlighet att följa med We Effect på en resultatutvärdering av ZLA’s arbete i östra Zambia och det var en fantastisk upplevelse! Vi träffade kvinnor som hade levt i osäkerhet i flera år på grund av att de saknade papper på sin mark, men tack vare ZLA och deras arbete så har kvinnorna nu fått intyg på att de har rätt till sin mark och de behöver inte längre vara oroliga för att någon ska ta den ifrån dem. De visade stolt upp sina intyg och förklarade hur de nu vågar satsa och investera i sina säkrade marktillgångar.

Vilka tips vill du dela med dig av till kommande praktikanter?

Var öppensinnad och ta chansen att prova på nya saker. Ta vara på tiden och upplev landet du befinner dig i; åk på helgutflykter och se dig omkring. Försök också att stanna upp ibland för att observera och reflektera över vad du upplevt. För mig var det genom att skriva dagbok, för andra kan det vara att skriva blogg, maila hem eller bara sitta tysta och fundera lite. Vad helst som passar dig bäst!

Daniel Davidsson

Daniel Davidsson

Praktiserade på Malawi Union of Savings and Credit Co-Operatives Limited (MUSCCO) 2015-2016.

Vad har du för utbildning?

Jag har läst till Högskoleingenjör inom lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet. Jag examinerades 2015.

Vad har du arbetat med under praktiken?

Min främsta uppgift har varit att, för min partnerorganisation, samla in data och producera kartor som belyser organisationens arbetsområden och geografiska utbredning. Utöver det har mycket tid lagts på att utveckla en databas över organisationens struktur och medlemmar. Arbetsuppgifterna har växlat mellan fält- och kontorsarbete, vilket passar mig bra.

Vad tar du med dig från praktiktiden?

Jag tror praktiken har utvecklat mig på ett yrkesmässigt så väl som på ett personligt plan, med mer kunskap och arbetserfarenhet från mitt ämnesområde och med livserfarenheter från en miljö väldigt olik den i Sverige.

Vad gjorde starkast intryck på dig under dina månader i Malawi?

Starkast intryck har alla de glada och vänliga människor jag mött gjort, som trots hårda levnadsvillkor har nära till skratt, sång och dans.

Vilka tips vill du dela med dig av till kommande praktikanter?

Res iväg med ett öppet sinne och njut av möjligheten att få möta spännande människor och nya kulturer.

Linete Roque Andersson

Linete Roque Andersson

Praktiserade på Rede das Organizações Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável (ROADS) i Moçambique 2015-2016.

Vad har du för utbildning?

Jag har studieuppehåll från kandidatprogrammet Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet efter att ha läst i ett och ett halvt år. Praktikantprogrammet gav mig möjligheten att komplettera det jag har läst med praktisk kunskap och erfarenhet.

Vad har du arbetat med under praktiken?

På ROADS var mitt huvudområde Gender mainstreaming. Då genusarbetet ska genomsyra processens alla delar under aktiviteter och projekt, har arbetsuppgifterna varit ganska varierande och gjort att jag har varit lite ”överallt”. Det har handlat om allt från att ta fram en genuspolicy samt manual för hur genusarbetet ska se ut, lyfta fram sambandet mellan genus och miljö i syfte att ta fram åtgärder som är mindre könsblinda, till att granska vilken plats genus får i olika rapporter, vad som tas upp och hur man skriver om det. Slutligen planerade jag tillsammans med We Effect en workshop om Gender mainstreaming i praktiken för resterande medlemsorganisationer som har Lichinga som verksamhetsområde.

Vad gjorde starkast intryck på dig under dina månader i Moçambique?

Jag tror att till en viss del lever fortfarande en svart-vit bild kvar av bistånd bland folk om rika länder som ger pengar till passiva mottagare i den södra delen av världen. Under mina 6 månader har jag sett annat än det, jag har sett en enorm kraft och ett starkt civilsamhälle bland Lichinga-borna. Det var otroligt häftigt att se på nära håll hur pengarna används och höra hur kvinnor på landsbygden bestämde sig för att organisera sig. Det är ett intryck och en berättelse jag kommer att dela med mig av till min omgivning i Sverige, om aktiva Lichinga-bor som med stöd av We Effect jobbar för en bättre vardag.

Robin Ersson

Robin Ersson

Praktiserade på Network of Farmers’ groups in Arusha Region (WVIWATA-Arusha) i Tanzania 2015-2016.

Vad har du för utbildning?

Jag har studerat Nationalekonomi på kandidatnivå på Göteborgs universitet.

Vad har du arbetat med under praktiken?

Under min praktiktid har jag arbetat främst med mikrofinansiering och med fokus på spargrupper som kallas för SACCO (Savings And Credit Co-operative) vilka fungerar som en medlemsägd bank. Mina arbetsuppgifter var till en början att analysera spargrupperna för att se hur de presterar. Det gjorde jag genom att arbeta med stora mängder kvantitativ data som fördes in i Excel. Efter en analys har vi kunnat hitta förbättringsområden och då anordnat workshops för att utbilda och ge råd till ledarna. I arbetet har det varit en bra balans mellan fältstudier där vi besökt olika spargrupper och tid på kontoret.

Vilka tips vill du dela med dig av till kommande praktikanter?

Något jag lärde mig snabbt när jag kom till min organisation var att ta egna initiativ. Har du förslag på idéer som du vill arbeta med är det viktigt att de presenteras för organisationen, annars är det risk för att du spenderar lång tid på praktiken utan att utföra något. Mitt andra tips är att vara beredd på att punktligheten med tid inte alltid är den bästa. I början kunde jag känna stor frustration över hur länge jag var tvungen att vänta på att möten skulle börja och hur mycket allting drog över tiden, inte sällan över två timmar.