Vem kan söka?

Grundkrav

Praktikantprogrammet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet som har följande regler för att kunna söka praktik. Dessa grundkrav kan We Effect som deltagande organisation inte göra undantag från. Du kan läsa mer om detta på UHRs hemsida – www.utbyten.se/praktikantprogrammet. (öppnas i nytt fönster)

  • Du måste vara mellan 20 och 30 år det år som praktiken påbörjas.
  • Du måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. (Du som inte är svensk men nordisk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige i minst ett år då praktiken påbörjas. Du som inte har permanent uppehållstillstånd men kommer att få detta senast samma månad som praktiken påbörjas kan också söka).
  • Du får inte ha deltagit i Praktikantprogrammet för We Effect eller någon annan svensk organisation tidigare.
  • Du får inte tidigare ha varit anställd på den organisation som erbjuder praktikplats, i det här fallet We Effect.

Frånsett ovanstående grundkrav välkomnar vi alla sökande. Observera att dessa regler endast gäller för rekrytering till Praktikantprogrammet. Till alla övriga uppdrag och tjänster välkomnar vi alla att söka.

Vi vill att du som söker

  • är intresserad av internationellt utvecklingsarbete och vill lära dig mer om förutsättningarna för detta på plats
  • har relevanta akademiska eller praktiska kunskaper för den aktuella platsen
  • är engagerad, tar eget ansvar, är flexibel inför förändringar samt har förmåga att både arbeta tillsammans med andra och självständigt

Språkkrav

  • För placeringar i Afrika och Asien kräver vi att du behärskar engelska som arbetsspråk
  • För placeringar i Latinamerika kräver vi att du behärskar spanska som arbetsspråk
  • För placeringar i Moçambique kräver vi att du behärskar portugisiska eller spanska som arbetsspråk

Observera att vi kommer testa dina språkkunskaper i samband med intervjun.

Anonym urvalsprocess

We Effect använder sig av en anonym urvalsprocess till Praktikantprogrammet. Det betyder att vi tar bort namn, ålder, kön, födelseland och ev. foto, innan vi bedömer din ansökan. Detta för att göra en så objektiv bedömning som möjligt. Mottagande samarbetsorganisation deltar aktivt i rekryteringsprocessen och även där genom ett anonymt urval.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen