Debatt: Så stoppar vi Trumps kvinnofientliga politik

Det tog honom bara ett par dagar att stoppa allt amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med abort. Att Donald Trump nu börjat omsätta sin konservativa kvinnosyn i praktisk politik är ett allvarligt hot mot kvinnor i utvecklingsländer.

Donald Trump stödjs av samma kristna höger som tidigare har sett till att USA:s bistånd använts för att begränsa kvinnors rättigheter. Under Ronald Reagan infördes för första gången den så kallade Global Gag-regeln som säger att ingen organisation som informerar om abort kan få amerikanskt bistånd. Demokratiska presidenter har senare tagit bort regeln, men med Trump är den alltså tillbaka.

Beslutet får stora konsekvenser för världens fattiga kvinnor. Orsaken till fattigdomen är oftast kvinnornas brist på rättigheter, det ser vi i biståndsorganisationen We Effect dagligen exempel på i de 24 länder där vi arbetar. Kvinnor i fattigdom drabbas oproportionerligt av oönskade graviditeter, osäkra aborter, mödradödlighet och våld. Detta resulterar i än mindre makt och färre möjligheter för dem att ta sig ur fattigdomen. De nekas politiskt inflytande och resurser. Den onda cirkeln sluts. Gång på gång.

USA är världens största biståndsgivare och påverkar den globala biståndspolitiken kraftigt. Andra länder kommer nu att tvingas anpassa sig till Trumps bakåtsträvande beslut. De som inte samverkar kommer att behöva lägga stora resurser på att täcka upp för de negativa effekterna av USA:s indragna bistånd. Regimer i länder där kvinnors reproduktiva rättigheter redan är hårt reglerade kommer att få luft under vingarna. Med denna kvinnofientliga politik blir det väsentligt svårare för världen att nå FN:s globala utvecklingsmål om jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. För de fattiga kvinnor som redan idag kämpar för att få tillräckligt med mat på bordet blir resultatet av Trumps politik förödande.

Nu behöver vi mobilisera motkrafter och bekämpa effekterna av Donald Trump och hans konservativa politik:

1. Arbeta över gränserna. Förra helgen marscherade miljontals kvinnor och män över hela världen för att protestera mot Trumps politik. Denna rörelse måste få stöd för att växa och sätta hårdare press på beslutsfattare i såväl Vita huset som hos FN och regeringar världen över. Organisationer som stödjer kvinnor bör samtidigt skapa nya allianser och bli ännu bättre på att arbeta ihop, oavsett om de arbetar med kvinnors hälsa eller makt och ekonomi.

2. Mer stöd till kvinnor. För att förbättra insatserna för världens fattiga flickor och kvinnor måste vi följa pengarna och mäta resultaten – ur kvinnornas perspektiv. Sverige kan gå före genom att se till att minst hälften av biståndet når kvinnor. Det skulle sända en viktig signal till andra biståndsgivare. Om det internationella biståndet, som omfattar 1 076 miljarder kronor varje år, fördelades lika mellan kvinnor och män skulle världens fattigaste kvinnor få betydligt bättre möjligheter att förändra sina liv. Fattigdomsbekämpningen skulle bli effektivare, det visar både internationella rapporter och vår egen erfarenhet. Minst hälften av We Effects resurser går till kvinnor och det ger resultat.

3. Sverige bör ta ledningen. Det är bra att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, vill skapa en samlad opinion mot abortbeslutet. Nu mer än någonsin behöver Sveriges feministiska utrikespolitik synas och höras världen över, såväl i FN:s säkerhetsråd som i länder där kvinnors liv nu blir ännu tuffare sedan Trump blivit president.

Anneli Rogeman, vd We Effect

Debattartikeln är publicerad i Upsala Nya Tidning.

Tillbaka till Nyheter och press