Styrning och kontroll

Det är oerhört viktigt att vårt biståndsarbete sköts på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att gåvor vi får in inte går till onödig administration. Vi strävar alltid efter att utvärdera och förbättra vårt sätt att arbeta för att nå önskade resultat.

Strategier och Stadgar

Från och med 1 januari 2017 gäller We Effects nya strategi (Ladda ner PDF). Här kan du också ladda ner och läsa We Effects stadgar (PDF). I stadgarna finns information om We Effects ändamål, medlemskap, årsmöte, valberedning, styrelse med mera.

Årsmötesprotokoll

We Effects årsmöte 2018 hölls 23 maj, Ladda ner det signerade protokollet (PDF).

Valberedning

Valberedningen som antogs på årsmötet 2018 består av:

Sofia Hagman, HSB, Sofia.Hagman@hsb.se
Christina Furustam, LRF, christina.furustam@lrf.se
Christian Bengtzelius, Riksbyggen, christian.bengtzelius@riksbyggen.se
Annica Rutgersson, KF, Annica.Rutgersson@kf.se

FRII:s kvalitetskod

FRII-logoWe Effect och andra insamlingsorganisationer är beroende av allmänhetens stöd för att kunna utföra sitt viktiga arbete. För att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen har paraplyorganisationen FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) skapat en kvalitetskod.

Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Syftet är att uppnå större medvetenhet om hur ideella organisationer arbetar, samt se till att det finns strukturer för utvärdering av verksamheten. Koden är principbaserad, vilket innebär att man ska följa riktlinjerna eller förklara avvikelser. I en årlig kodrapport ska de organisationer som är medlemmar i FRII redovisa en sammanfattning av hur man förhåller sig till riktlinjerna.

We Effect är medlemmar i FRII (extern länk) och stöder initiativet för ökad öppenhet. We Effect tillämpar koden från år 2009.

We Effect effektrapport 2016 (PDF).

We Effect effektrapport 2017 (PDF)

Svensk Insamlingskontroll

90_Konto_Logo_RGBWe Effect är en av de insamlingsorganisationer i Sverige som fått tillstånd av Svensk Insamlingskontroll (extern länk) att använda sig av ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgironummer som börjar på 90. Svensk Insamlingskontroll ser till att pengar som samlas in genom ett 90-konto gör det under betryggande kontroll.

Svensk Insamlingskontroll bevakar insamlingsorganisationer och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Det innebär att insamlingar inte ska belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder ska användas och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll ska utvecklas.

Styrdokument

Nedan hittar du styrdokument som We Effect använder:

Code of Conduct for We Effect (PDF)
We Effects policy för insamling
WeEffect Policy for Anti-Corruption (PDF)
We Effects Policy för konsolidering och kapitalplaceringar (PDF)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.