Vår ekonomi

Auktoriserad revisor: Erik Albenius, PwC Sverige
Suppleant: Gunnar Thullberg, PwC Sverige

Förtroendevalda revisorer:
Ordinarie: Hans Eklund
Suppleant: Thomas Bertilsson, LRF

Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen kan du bland annat läsa hur We Effect har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen. Ladda ner vår verksamhetsberättelse (PDF svenska) (PDF, engelska).

Lön och arvoden

We Effect och Vi-skogens styrelser anställer gemensamt generalsekreteraren och beslutar om lönen. Nuvarande Generalsekreterare Anna Tibblin har en månadsinkomst på 88 000 kronor, 80 procent är ersättning från We Effect och 20 procent är ersättning från Vi-skogen. Villkor: ömsesidig uppsägning 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Övrig ersättning inkl pension utgår från vårt kollektivavtal. Vi-skogens styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.