We Effects medlemsföretag

We Effect ägs av ett 60-tal svenska kooperativa och/eller kundägda företag och rörelser. Tillsammans ansvarar de för att stödja We Effect och lyfta vårt samarbetevia sina kanaler. Vi arbetar tillsammans för en hållbar landsbygd och värdigt boende; båda med starkt jämställdhetsfokus.

We Effect är en biståndsorganisation som främjar medlemsnytta, kooperativ affärsutveckling och social ekonomi. Våra ägare och deras erfarenheter utgör basen förvår legitimitet. Genom att vara kända som en kompetent organisation skapar vi ett mervärde till våra ägare.

Våra medlemsföretag

Konsumentföreningen, KF

KF består av 30 konsumentföreningar i hela landet. I KF:s historia finns ett djupt rotat och långsiktigt engagemang för hållbar utveckling. 1958 var KF med och bildade We Effect (Kooperation Utan Gränser) – där KF med föreningar och dotterbolag idag är största insamlande organisation.

Fler representanter

Konsumentföreningarna
Representanter från Konsumentföreningarna i Bohuslän-Älvsborg, Gävleborg, Göta, Knäred, Kristianstad-Blekinge, Malmfälten, Nord, Norra Östergötland, Norrbotten, Stockholm, Svea, Syd, Veberöd, Värmland samt Väst.

Lantbrukarnas riksförbund
Representanter från Lantbrukarnas riksförbunds regionförbund i Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Dalarna, Norrbotten, Skåne, Sydost, Västra Götaland, Värmland, Västerbotten, Östergötland samt Örebro.