Tack!

Stort tack för att du skänkt 100 kr till We Effect genom Coops poängshop! Din gåva gör skillnad.

We Effect arbetar för att människor som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i det biståndsarbete vi bedriver i 24 av världens fattigaste länder.

We Effect har ett starkt fokus på kvinnors och flickors rättigheter. Vi stödjer kvinnligt ledarskap, en mer rättvis arbetsfördelning i jordbruket samt försvarar kvinnors rätt till mark.

Att satsa på kvinnor är inte bara en rättvisefråga, utan även effektiv fattigdomsbekämpning. En stor del, omkring 70 procent, av världens fattigaste är kvinnor. De flesta av dessa lever på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Trots detta har kvinnor betydligt sämre tillgång till ekonomiska resurser och möjligheter att äga och kontrollera mark. Om kvinnor och män hade samma förutsättningar, skulle skördarna kunna öka så mycket att mellan 100 och 150 miljoner människor skulle slippa gå hungriga. När kvinnor får ökat inflytande ger det dessutom vinster för familjerna eftersom mer pengar läggs på mat, sjukvård och utbildning.

Om du har frågor om We Effect eller vårt arbete så är du välkommen att kontakta info@weeffect.se eller ringa 08-120 371 20.

Du kan också fortsätta att stödja We Effect genom att ge en högtidsgåva eller handla fina presenter i vår webbutik.

Varmt tack för att du är med!

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.