Tack till alla fantastiska givare 2018

I distriktet Nghia Lo i provinsen Yen Bai i Vietnam bor männsikor som tillhör den marginaliserade minoritetsgruppen Thai. Med stöd från We Effect har de startat en spara och låna-grupp. För fattiga jordbrukande kvinnor här är det ett första steg mot ekonomiska frihet.

Hoang Gia Huy är den yngsta deltagaren på spara och låna-gruppen i Nghia Lo

Hoang Gia Huy och mormor Nguyen Thi Dien. Foto Marcus Lundstedt

Gruppen ger kvinnor möjlighet att ta ett lån till en investering som kan förändra deras och familjernas liv. Att till exempel ha råd med en buffel kan bli klivet ur fattigdomen. We Effect stödjer över 250 spara- och låna grupper i Asien. 80 procent av de runt 6 000 medlemmarna är kvinnor. Tillsammans har de sparat nästan nio miljoner kronor. För Hoang Gia Huy innebär det att han har möjlighet att få en trygg uppväxt och att få gå i skolan.

Det är ett exempel på hur We Effect använder bidraget från dig och andra generösa givare 2018. Varmt tack för ditt stöd och engagemang!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.