We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom.

Hungern i världen ökar snarare än minskar och coronapandemin har akut förvärrat läget. Vi är idag långt ifrån det globala målet att avskaffa hunger till 2030. Ett långsiktigt bistånd till jordbruk, med fokus på kvinnor, är avgörande för att tillgodose allas rätt till mat genom en tryggad livsmedelsförsörjning i de mest utsatta länderna i världen.

Det här är våra programområden

Hållbar landsbygdsutveckling

De flesta i världen som lever i fattigdom bor på landsbygden. Att hjälpa dem att utveckla sitt jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom.

Läs mer

Värdiga bostäder

Idag saknar en miljard människor en värdig bostad. Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus.

Läs mer

Finansiella tjänster

Vi stödjer medlemsbaserade grupper som tillhandahåller eller kämpar för  olika lösningar för sparande, lån och försäkring.

Läs mer

Ökad jämställdhet

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Ökad jämställdhet leder även till minskad fattigdom och hunger.

Läs mer

En hållbar miljö och minskade klimatförändringar

Medvetande kring miljöfrågor och klimatförändring genomsyrar alla våra program. Våra program arbetar för att minska negativa effekter av klimatförändringar och för en hållbar miljö.

Läs mer

Alla människors rätt till mark

Det krävs mark både för att kunna bruka jorden och för att kunna bygga värdiga bostäder.

Läs mer

Rättighetsbaserat arbete

Våra program utvecklas i dialog med partnerorganisationer och genomsyras av ansvar, transparens, icke-diskriminering och meningsfullt deltagande.

Läs mer

Stöd vårt arbete för att utrota fattigdom med jämställdhet

Stöd oss