Vi bekämpar fattigdom med jämställdhet

Runt hela världen lever miljontals människor i svår fattigdom. Många har inte mat för dagen, andra saknar tak över huvudet. We Effect vill förändra detta. Vi vill bekämpa fattigdomen och vi vill göra det genom långsiktigt arbete.

Vi på We Effect brukar prata om vi-effekten. Det är när människor tillsammans hjälper sig själva, när de organiserar sig och tillsammans lyfter sig ur fattigdomen. Det kan ske på många sätt, men några faktorer är grundläggande. Människor som lever i fattigdom saknar ofta utbildning, tillgång till mänskliga rättigheter och möjligheter att organisera sig. Det är där We Effect kommer in i bilden; vi arbetar i huvudsak med medlemsbaserade organisationer som kan stärka sina medlemmars röster och kunskaper och på så sätt förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdomen för gott.

Hälften av biståndet till kvinnor

Vi vill att minst hälften av allt bistånd ska gå till kvinnor, eftersom en stor del av de som lever i fattigdom på landsbygden är just kvinnor – och kvinnorna står ofta utanför samhället. Detta måste förändras för att arbetet ska vara långsiktigt.

We Effect tänker och agerar långsiktigt

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, värdiga bostäder. Hur stora och komplexa frågorna än må vara samarbetar vi alltid med lokala organisationer för att förändringen ska bestå. Och alltid utifrån grundtanken ”hjälp till självhjälp”. Med andra ord: Tillsammans blir människor starka!

Det här är våra programområden

Hållbar landsbygdsutveckling

De flesta i världen som lever i fattigdom bor på landsbygden. Att hjälpa dem att utveckla sitt jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom.

Läs mer

Värdiga bostäder

Idag saknar en miljard människor en värdig bostad. Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus.

Läs mer

Finansiella tjänster

Vi stödjer medlemsbaserade grupper som tillhandahåller eller kämpar för  olika lösningar för sparande, lån och försäkring.

Läs mer

Ökad jämställdhet

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Ökad jämställdhet leder även till minskad fattigdom och hunger.

Läs mer

En hållbar miljö och minskade klimatförändringar

Medvetande kring miljöfrågor och klimatförändring genomsyrar alla våra program. Våra program arbetar för att minska negativa effekter av klimatförändringar och för en hållbar miljö.

Läs mer

Alla människors rätt till mark

Det krävs mark både för att kunna bruka jorden och för att kunna bygga värdiga bostäder.

Läs mer

Rättighetsbaserat arbete

Våra program utvecklas i dialog med partnerorganisationer och genomsyras av ansvar, transparens, icke-diskriminering och meningsfullt deltagande.

Läs mer

Stöd vårt arbete för att utrota fattigdom med jämställdhet

Stöd oss