Rätten till ett värdigt boende

Idag lever en miljard människor utan en värdig bostad. Människor som saknar ett skäligt boende saknar ofta också andra mänskliga rättigheter – som tillgång till vatten, mat, vård och gemenskap. Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus.

Samtidigt stödjer We Effect organisationerna att bedriva påverkansarbete för en lagstiftning som försvarar fattiga människors rätt till ett värdigt boende. Det kan till exempel handla om påverkansarbete för tillgängliga bostadskrediter och säkrad rätt till mark att bygga på.

Projekten bidrar också till att stärka gemenskapen och solidariteten i boendemiljön. Man litar på varandra och hjälps åt ta hand om bostadsområdet.