Finansiella tjänster

Mikrofinansiering ökar den ekonomiska tryggheten. Vi stödjer olika lokala initiativ för sparande, lån och försäkring.

Mikrofinansiering, eller finansiella tjänster framtagna för kvinnor och män med begränsade resurser, är ett viktigt verktyg i vårt arbete.

Vi stödjer spar- och låneorganisationer, så väl som medlemsbaserade grupper som fokuserar på olika lösningar för sparande, lån och försäkring. Eftersom dessa grupper ägs av sina medlemmar, är det också medlemmarna som kontrollerar strukturen och upplägget. Detta är en stor fördel, då det förhindrar att människor överbelånar sig och hamnar i en skuldfälla. Dessutom går eventuella räntekostnader till organisationen – eller distribueras mellan medlemmarna.

Eftersom staten har en viktig roll i att öka tillgången till spar- och lånemöjligheter, särskilt på landsbygden, stödjer vi också organisationer som försöker påverka lagstiftning med syfte att tillgång till finansiella tjänster ska erbjudas även de som lever i fattigdom.