Tillsammans för de globala hållbarhetsmålen

Lina Ruto, foto George Kamau
Lina Ruto, foto George Kamau
Två miljarder människor i världen har i dag inte trygg tillgång till den mat de behöver. Problemet ökar snarare än minskar, trots att världssamfundet under FN:s flagg satt som mål att utrota hungern till 2030. Men trots att vi är långt ifrån det globala målet att avskaffa hungern till 2030 tror vi att en bättre värld ligger väl inom räckhåll – om vi jobbar tillsammans. We Effect arbetar för att främja de globala målen på olika sätt. Från gräsrötter till globala samarbeten.
  • Totalt är de globala målen 17 stycken

  • We Effect arbetar med tre av dessa:

  • Delmål 1.4 – ingen fattigdom

  • Delmål 2.4 – ingen hunger

  • Delmål 5 – jämställdhet

Delmål 1.4 - ingen fattigdom

Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

Vi behöver fördela resurserna jämlikt

I den här videon berättar Humphrey Muriuki från Kenya om vad fattigdom är för honom:

Delmål 2.4 - ingen hunger

Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

Hunger är brist på mat.

Anne Gachambi pratar om vad som kan göras för att bekämpa hunger:

Delmål 5.a - Jämställdhet

Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

Vi kvinnor behöver organisera oss.

Hör Ngyuen Thi Su prata om jämställdhet: