Hållbart miljöarbete

Effect har lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor, särskilt i samverkan med landsbygdsutveckling. Medvetande kring miljöfrågor och klimatförändring genomsyrar alla våra program.

Stödet till våra partnerorganisationer har som mål att förbättra deras möjligheter att påverka beslutsfattare, samt förbättra organisationernas möjlighet att nätverka med miljöorganisationer. We Effect stödjer specifika insatser och arbetsmetoder, såsom ekologiskt jordbruk, agroekologi, hållbart nyttjande av mark samt olika tekniker för att samla regnvatten. I vår globala strategi är hållbart miljöarbete ett obligatoriskt programområde.