Hjälp till självhjälp

Vi på We Effect brukar prata om vi-effekten. Det är när människor tillsammans hjälper sig själva, när de organiserar sig och tillsammans lyfter sig ur fattigdomen. Det kan ske på många sätt, men några faktorer är grundläggande. Människor som lever i fattigdom saknar ofta utbildning, tillgång till mänskliga rättigheter och möjligheter att organisera sig. Det är där We Effect kommer in i bilden; vi arbetar i huvudsak med medlemsbaserade organisationer som kan stärka sina medlemmars röster och kunskaper och på så sätt förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdomen för gott.

Hälften av biståndet till kvinnor

Vi vill att minst hälften av allt bistånd ska gå till kvinnor, eftersom en stor del av de som lever i fattigdom på landsbygden är just kvinnor – och kvinnorna står ofta utanför samhället. Detta måste förändras för att arbetet ska vara långsiktigt.

We Effect tänker och agerar långsiktigt

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, värdiga bostäder. Hur stora och komplexa frågorna än må vara samarbetar vi alltid med lokala organisationer för att förändringen ska bestå. Och alltid utifrån grundtanken ”hjälp till självhjälp”. Med andra ord: Tillsammans blir människor starka!