Jämställdhet minskar fattigdomen

Kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar som män. Det ökar rättvisan och minskar fattigdomen.

Om kvinnor får möjlighet att bruka jorden på samma villkor som män skulle många människor slippa gå hungriga.

En stor del, omkring 70 procent, av världens fattigaste är kvinnor. De flesta av dessa lever på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Trots detta har kvinnor betydligt sämre tillgång till ekonomiska resurser och möjligheter att äga och kontrollera mark. Om kvinnor och män hade samma förutsättningar, skulle skördarna kunna öka så att mellan 100 och 150 miljoner flera människor skulle slippa gå hungriga. När kvinnor får ökat inflytande ger det dessutom vinster för familjerna eftersom mer pengar läggs på mat, sjukvård och utbildning.

We Effect har ett starkt fokus på kvinnors och flickors rättigheter. Vi stödjer kvinnligt ledarskap, en mer rättvis arbetsfördelning i jordbruket samt försvarar kvinnors rätt till mark. Vi arbetar enligt principen att minst 50 procent av vårt bistånd ska gå till kvinnor och vi integrerar jämställdhet i all vår verksamhet.

Det kan handla om något så basalt som att kvinnor på landsbygden ska ha rätt att arbeta. Om att stödja kvinnokooperativ i fattigdomsdrabbade områden, så att familjer kan skicka sina barn till skolan. Vi stödjer bondeorganisationer som kämpar för mänskliga rättigheter, som vågar fortsätta kampen trots de stora risker det medför, och vi stödjer bostadskooperativ som bygger trygga bostäder för kvinnor i utsatta miljöer. Utbildning är också en viktig faktor; i våra program genomförs exempelvis utbildningar kring kvinnligt deltagande, entreprenörskap, demokratiska värderingar, jordbruksteknik och jämställdhet.

Genom att arbeta aktivt med jämställdhet, och genom att stärka de människor som varje dag tar striden, skapar vi bättre förutsättningar för både kvinnor, män och barn över hela världen.

Läs gärna mer om våra program under vår avdelning för berättelser