Att kräva sin rätt till mark

Det krävs mark både för att kunna bruka jorden och för att kunna bygga värdiga bostäder.

Det blir allt vanligare att storskaliga investerare köper upp mark i skuldsatta länder. Människor som lever i fattigdom vars familjer har brukat jorden i åratal står plötsligt utan försörjning. I många fall förs naturresurser ut ur de skuldsatta länderna utan att utvinningen kommer lokalbefolkningen till del.

We Effect stödjer människor som lever i fattigdom att försvara och kräva sin rätt till mark. Vi stöttar dem i förhandlingar med både lokala beslutsfattare, landets regering och utländska investerare.