Världens barn

Foto Niclas Ericsson
Foto Niclas Ericsson
Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 13 civilsamhälles­organisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Kampanjen pågår hela året med kulmen i TV-inslag och en insamlingsgala. Radiohjälpens partnerorganisationer där We Effect är en, kan ansöka om projektstöd från insamlade medel och efter en granskning av alla ansökningar är det Radiohjälpens styrelse som beslutar vilka projekt som beviljas medel.

We Effect och Världens barn minskar undernäringen bland barn i Moçambique

För små barn är bristen på mat ett av det största hoten mot deras hälsa och överlevnad. We Effect och Världens Barn arbetar tillsammans med hälsodepartementet i Niassaprovinsen i Moçambique för att bekämpa undernäring för barn under fem år. Målet är att minska andelen barn som lider av kronisk undernäring från 43 till 30 procent fram till 2021.

Mer än var tredje barn som dör före sin femte födelsedag dör av kronisk undernäring. I Moçambique är nästan hälften av alla barn drabbade. Niassaprovinsen har den tredje högsta nivån i hela landet.

 

Kunskapsbrist kring näringslära och hälsa i kombination med avsaknad av mödra- och barnavård är bidragande orsaker till den höga nivån av undernäring i Moçambique. Dessutom saknar många familjer tillgång till näringsrik mat då möjligheterna att köpa eller producera mat är begränsad, inte minst till följd av den pågående coronapandemin.

 

Projektet är unikt i Niassa och angriper problemet från fler håll; genom insatser inom hälsa, jordbruk och matproduktion. Detta görs bland annat genom att se till att barn som lider av undernäring får kontakt med relevant hälsovård. En annan åtgärd är stöd för att anlägga köksträdgårdar samt att anordna matlagningsevent.