#enkvinnasrätt

År 2030 ska vi leva i en jämställd värld, det har FN och världens ledare bestämt. Jämställdhet för världens kvinnor är en rättighet och ett mål i sig på den globala hållbarhetsagendan. Men det är också en nödvändig förutsättning för att avskaffa fattigdom och hunger i världen.

70 procent av de som lever i extrem fattigdom är kvinnor och det är ofta kvinnor som har de sämsta villkoren. Om kvinnor skulle ha samma rättigheter som män skulle fler barn gå i skolan och fler familjer ha mat på bordet.

I många länder är det inte självklart att kvinnor har möjlighet att få en egen inkomst – det är mannen i familjen som tar hand om pengarna. I Zambia utför till exempel kvinnor 70 procent av arbetet i jordbruket, men det är ändå männen som tar pengarna när skörden säljs. Så ser det ut i jordbrukssamhällen i många länder.

Fattiga kvinnor stängs ute från ekonomin också på andra sätt. Över en miljard kvinnor saknar tillgång till banktjänster och det blir ett hinder som håller dem kvar i fattigdom. En av dem är Beth Kiumo Daniel i Kenya. Beth har fått kämpa hela livet för att stå på egna ben ekonomiskt, men det gick till slut. Läs om henne här.

Zimbabwe är ett av många länder där kvinnor av tradition inte har rätt att äga mark. I ett jordbrukssamhälle är marken den enda tryggheten, utan den har man varken en identitet eller en tryggad försörjning. Och det är vanligt att kvinnor jagas bort från sitt hem av manliga släktingar när maken dör. 12-barnsmamman Theresa Marwei är så förbannad att hon har gått i strejk – för att hon inte får en egen bit mark att odla på och bestämma över. Läs hennes berättelse här.

I samhällen där kvinnor inte har en självklar rätt att äga mark blir giftermål inte ett fritt val och många gifter sig redan som tonåringar. Det ger dem i bästa fall en tryggad ekonomisk situation – men det är på mannens villkor.

Våld mot kvinnor är ett problem som finns över hela världen. I länder som Bolivia, där kvinnors ställning är svag, hindrar våldet kvinnor att ta plats i samhället på ett mycket påtagligt sätt. Genom våld och hot skaffar sig männen kontroll över kvinnorna. I Bolivia tycker över halva befolkningen att det är så det ska vara. Ändå finns det kvinnor som Emiliana Lorocachi som vågar säga ifrån och bryta mönstret. Läs hennes berättelse här.

Kvinnors rättigheter hänger ofta samman i en kedja av orsak och verkan. Utan rätten till mark har kvinnor på landsbygden små möjligheter att få en inkomst. Det gör att de inte heller kan öppna ett bankkonto eller få ett lån för att investera. Den som är utestängd från ekonomin har svårt att få respekt och inflytande på andra sätt i samhället – den räknas inte riktigt som en fullvärdig medborgare.

I städerna handlar inte allting om mark och jordbruk. Men finns det ingen barnomsorg eller äldrevård fastnar kvinnor ändå ofta i omsorgsekonomin, i oavlönat arbete med att ta hand om barn, äldre och sjuka. Våld och patriarkala traditioner gör att kvinnor inte vågar göra sina röster hörda. Unga flickor gifts bort istället för att få en utbildning för att familjen inte ser någon annan framtid för henne.

We Effect arbetar med jämställdhet i alla de 25 länder där vi har biståndsverksamhet. Ibland genom att stärka kvinnors rätt att äga mark, ibland genom stöd till barnomsorg. Det kan handla om att utbilda kvinnor i entreprenörskap eller att få fler kvinnor att ställa upp i lokalvalen. Det handlar om att bryta mönster, förstås, men också om en trappa som leder mot en värld fri från fattigdom och orättvisor.

Stöd vårt arbete genom att dela kampanjen #enkvinnasrätt i sociala medier eller genom att bli månadsgivare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.