Spar- och lånegrupper

<- Tillbaka till berättelsen

I östra Afrika bildas We Effects spar- och lånegrupper av en lokal instruktör som mobiliserar 15–30 kvinnor och män. Gruppen väljer ett namn och skriver stadgar. En kassör och ordförande utses och ledarskap diskuteras. Därefter utbildas medlemmarna i entreprenörskap och grundläggande finanskunskaper om lån, besparingar, räntor och protokollföring. Särskilt fokus ligger på affärsverksamheter som passar kvinnor, familjeekonomi och jämställdhet. Vissa grupper har speciella kriterier. Deras medlemmar kan vara änkor eller personer som lever med hiv.

En spar- och långgrupp ger:

Kunskap. Kvinnor och män på landsbygden lär sig att de kan börja spara trots att de har en minimal inkomst. Att de genom att spara och investera i grupp får större volymer vilket på sikt ger möjlighet att ta större lån från andra aktörer. De lär sig tjäna mer pengar på sitt jordbruk och hur de kan utveckla en affärsverksamhet.

Trygghet. Vetskapen om att ha sparade pengar eller möjligheten att låna till en låg ränta minskar oron för att klara av skolavgifter eller inköp av frön och gödsel.  Att ha en social fond som går att låna räntefritt ifrån vid sjukdom eller dödsfall ger också trygghet.

Gemenskap. Att skapa en bra gruppdynamik med stark samhörighet är viktigt redan från start. Gemenskapen är särskilt viktig för grupper vars medlemmar är stigmatiserade i samhället då de lever med hiv, i slummen eller är änkor. Kvinnodominansen i de flesta grupper innebär att frågor som är särskilt viktiga för kvinnor diskuteras. Man delar varandras med- och motgångar och vissa grupper driver exempelvis plantskolor, djuravel, uthyrning av tält som kräver gemensamt arbete.

Ökade inkomster. Varje vecka bidrar alla medlemmar med pengar, ofta omkring 5–10 kronor, till kassan som växer och fungerar som en fond. Pengarna i kassan lånas ut till de egna medlemmarna mot en ränta vilket gör att kassan växer. Vid sidan av sparandet förbättrar medlemmarna sina egna inkomster och vissa grupper driver gemensamma affärer som ger ett extra tillskott till kassan. Vid årets slut delas besparingarna ut i form av en klumpsumma till varje medlem i gruppen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.