Spar- och lånegrupper

Beth var med och startade spar-och lånegruppen Kavilinguni Chui Self-help Group 2012. Foto: Fredrik Lerneryd.
Beth var med och startade spar-och lånegruppen Kavilinguni Chui Self-help Group 2012. Foto: Fredrik Lerneryd.