Våra fokusområden

We Effect arbetar för att förena demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Rätten till mark, finansiella tjänster, en hållbar miljö i ekologisk balans och lika rättigheter för kvinnor och män, flickor och pojkar, genomsyrar all vår verksamhet.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN
Hållbar landsbygds-utveckling

De flesta i världen som lever i fattigdom bor på landsbygden. Att hjälpa dem att utveckla sitt jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom.

Värdiga bostäder

Idag lever en miljard människor utan en värdig bostad. Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus.

RIKTLINJER OCH OBLIGATORISKA PROGRAMOMRÅDEN
Jämställdhet

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Ökad jämställdhet leder även till minskad fattigdom och hunger.

Hållbar miljö och klimatförändringar

Medvetande kring miljöfrågor och klimatförändring genomsyrar alla våra program. Våra program arbetar för att minska negativa effekter av klimatförändringar och för en hållbar miljö.

Alla människors rätt till mark

Det krävs mark både för att kunna bruka jorden och för att kunna bygga värdiga bostäder.

Finansiella tjänster

Vi stödjer medlemsbaserade grupper som tillhandahåller eller kämpar för  olika lösningar för sparande, lån och försäkring.

Rättighetsbaserat arbete

Våra program utvecklas i dialog med partnerorganisationer och genomsyras av ansvar, transparens, icke-diskriminering och meningsfullt deltagande.

BERÄTTELSER

Appen som bekämpar fattigdom

Smarttelefoner och mobilappar, en vanlig del i vår svenska vardag idag. Digitala lösningar och onlinetjänster är en självklarhet för oss, men kan de även användas för att bekämpa fattigdom? I Zimbabwe görs det just nu ett försök genom appen Kurima Mari.  Kurima Mari, som betyder plantera pengar på Sshona, ett av de stora språken som […]

”Vi kramade varandra och bad till gud att rädda oss”

Den 8 november 2017 har det gått fyra år sedan världens värsta tyfon slog till mot Filippinerna. För de överlevande är det som att tiden har stått still. Får man gråta under en intervju? Frågan i mitt huvud är märklig. Men jag svarar inte. Känner bara tårarna rinna längs kinderna, ner på pappret där jag […]

Nya framtidsutsikter för änkor i Kenya

Det är tufft att vara småskalig kaffebonde i Kenya, och ännu tuffare om du är en ensamstående änka. Det vet Kagendo Pulsner som är medlem i Meru Coffee Union, ett av de kaffekooperativ We Effect samarbetar med i Kenya. Kagendo hör till de medlemmar i kooperativet som behöver särskilt stöd. För att förbättra sitt och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}