Våra fokusområden

We Effect arbetar för att förena demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Rätten till mark, finansiella tjänster, en hållbar miljö i ekologisk balans och lika rättigheter för kvinnor och män, flickor och pojkar, genomsyrar all vår verksamhet.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN
Hållbar landsbygds-utveckling

De flesta i världen som lever i fattigdom bor på landsbygden. Att hjälpa dem att utveckla sitt jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom.

Värdiga bostäder

Idag saknar en miljard människor en värdig bostad. Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus.

Det här är våra programområden
Ökad jämställdhet

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Ökad jämställdhet leder även till minskad fattigdom och hunger.

En hållbar miljö och minskade klimatförändringar

Medvetande kring miljöfrågor och klimatförändring genomsyrar alla våra program. Våra program arbetar för att minska negativa effekter av klimatförändringar och för en hållbar miljö.

Alla människors rätt till mark

Det krävs mark både för att kunna bruka jorden och för att kunna bygga värdiga bostäder.

Spar- och lånegrupper

Vi stödjer medlemsbaserade grupper som tillhandahåller eller kämpar för  olika lösningar för sparande, lån och försäkring.

Rättighetsbaserat arbete

Våra program utvecklas i dialog med partnerorganisationer och genomsyras av ansvar, transparens, icke-diskriminering och meningsfullt deltagande.

BERÄTTELSER

Emiliana låter sig inte kuvas av våldet

Genom kontroll, rädsla och våld håller män i Bolivia kvinnorna i underläge – och mer än halva befolkningen tycker att det är så det ska vara. Men när Emiliana Lorocachi, 30 år, anmälde sin man och hotade med separation lyckades hon vända situationen. – Jag var rädd. Rädd för att gå ut, rädd för att […]

Resultat Östra Afrika 2017

I Östra Afrika präglades året av avslutningen av de fyra tidigare programmen och övergången till de två nya programmen inom värdiga bostäder och hållbar landsbygdsutveckling. Fokusområden kvarstår: att stärka kvinnornas ställning, både ekonomiskt och inom inflytande. Vi stärkte vår närvaro i Tanzania genom att öppna ett kontor i Dar es Salaam. I Östra Afrika har […]

Do Thi Ha tar kampen mot klimatet

Sist floden svämmade över tvingades risbonden Do Thi Ha fly hals över huvudet. Vattnet stod då över taknocken, sex meter över marken. Skörden förstördes och länge svävade hon i osäkerhet över sin framtid. I tre månader levde hon med sin familj i ett tält vid landsvägen som låg på högre mark. Vietnam är ett av […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen