Våra regioner

Asien

I Asien arbetar vi för att stärka småskaliga bönders förmåga att bedriva ett hållbart jordbruk, äta sig mätta och kunna leva på försäljning av sina produkter. Vi arbetar också för att stärka våra samarbetsorganisationer så att de kan försvara sina medlemmars rättigheter och öka kvinnors deltagande.

Burma

Sedan 2014 arbetar We Effect i Burma med stöd till lokala bondeorganisationer. Burma är mycket fattigt, särskilt på landsbygden där de flesta lever. Genom utbildning ökar vi kunskaperna om hållbart jordbruk och djurhållning. På så sätt kan bönderna utveckla sitt jordbruk så att det blir mer effektivt och produkterna får ännu högre kvalité. Vi arbetar också entreprenörskap och marknadsföring för att bönderna ska få bättre betalt för sina produkter och hitta nya marknader.

Särskild prioritet ges till kvinnor, för att öka jämställdheten och få in fler kvinnor på ledande positioner i kooperativen.

Filippinerna

I Filippinerna stödjer We Effect bönder så att de får kunskap om hur de kan utveckla sina småskaliga jordbruk så att de får större skördar. De får lära sig odla ekologiskt och de blir bättre på att marknadsföra sina produkter. Stöd går också till människor i slumområden så att de kan bilda kooperativ, bygga sina bostäder tillsammans och arbeta för att få tillgång till rent vatten. En viktig inriktning i alla projekt är jämställdhetsarbetet.

Kambodja

I Kambodja arbetar We Effect med att stötta lokala bondeorganisationer och kooperativ. Bönderna får kunskap om hur de kan utveckla sina småskaliga jordbruk så att de får större skördar. De får också lära sig att anpassa sitt jordbruk till klimatförändringarna. Genom att utbilda i ekonomi och marknadsföring kan bönderna få mer betalt för sina produkter och hitta nya marknader.

Vi arbetar också med att utveckla och stärka våra samarbetsorganisationer genom utbildningar i demokrati och ledarskap. Vi satsar särskilt på att få in fler kvinnor på ledande positioner i kooperativen.

Palestina

I Palestina arbetar We Effect med att stärka demokrati, ledarskap och affärsutveckling hos lokala organisationer. I den situation av konflikt som råder handlar en stor del av arbetet om att skapa möjligheter för bönder att kunna producera och sälja sina varor, till exempel olivolja. Stöd går också till kvinnogrupper på Västbanken. I samarbete med Sida och FN ger vi så kallat humanitärt stöd till människor som är i behov av akut hjälp.

Sri Lanka

I Sri Lanka arbetar We Effect med stöd till lokala organisationer. Syftet med vårt arbete är att stärka kooperativ och andra demokratiska organisationer för att minska fattigdomen och orättvisorna. Vi utbildar bland annat i ekologisk odling, jämställdhet och ledarskap. Flera projekt har miljöfokus, till exempel genom utbildning i ekologisk odling. Stöd går också till byar som drabbats av inbördeskriget.

En annan viktig del av stödet går till organisationsutveckling genom utbildning i demokrati, ledarskap och jämställdhet. Vi stöttar också våra samarbetsorganisationers lobbying för att påverka politiska beslut så att de gynnar fattiga människor.

Vietnam

I Vietnam arbetar We Effect med att stötta lokala bondeorganisationer. Bönderna får kunskap om hur de kan utveckla sina småskaliga jordbruk så att de får större skördar. De får även lära sig om hållbart jordbruk som är anpassat till klimatförändringar. Affärsutveckling är en viktig del av arbetet, så att bönderna får mer betalt för sina produkter och hittar nya marknader.

Vi arbetar också med att utveckla och stärka våra samarbetsorganisationer genom utbildningar i demokrati och ledarskap. Vi satsar särskilt på att få in fler kvinnor på ledande positioner i kooperativen.

VÅRA REGIONER
Afrika

I Afrika arbetar vi med att stärka småskaliga bönders förmåga att skapa ett hållbart jordbruk, klara sin matförsörjning och kunna leva på försäljning av sina produkter.

Asien

I Asien arbetar vi med jordbruksutveckling och att stärka våra samarbetsorganisationer så att de kan försvara sina medlemmars rättigheter och öka kvinnors deltagande.

 

Europa

I Europa arbetar vi framför allt med att stärka småskaliga bönders möjlighet att bedriva ett effektivt och hållbart jordbruk och få bättre tillgång till marknaden.

Latinamerika

I Latinamerika arbetar vi med jordbruksutveckling och stöd till bostadskooperativ. Strävan efter att öka kvinnors deltagande och inflytande genomsyrar arbetet.

BERÄTTELSER

Grönsaksläraren som brinner för bondelivet

Kvinnor här gör som i så många andra länder: de sliter hårdast och får minst tillbaka. I Kambodja står kvinnorna för hela 80 procent av matproduktionen i landet. Samtidigt har sju av tio kvinnor en mycket osäker arbetssituation. Chhoem Sokoeurn, 57, var inget undantag från denna regel. Hon odlade ris. Skördarna var ojämna. Varje dag […]

Emiliana låter sig inte kuvas av våldet

Genom kontroll, rädsla och våld håller män i Bolivia kvinnorna i underläge – och mer än halva befolkningen tycker att det är så det ska vara. Men när Emiliana Lorocachi, 30 år, anmälde sin man och hotade med separation lyckades hon vända situationen. – Jag var rädd. Rädd för att gå ut, rädd för att […]

Entreprenörskap blev Elias väg ur arbetslöshet

Bland Ugandas mycket unga befolkning är ungdomsarbetslösheten bland den högsta i Afrika. För 28-åriga Elias Tumwijukye var den enda lösningen på problemet att starta och driva ett eget företag. Tack vare stöd från We Effects särskilda ungdomsprojekt i östra Afrika har Elias etablerat en plantskola i Nyakagyeme i södra Uganda där han försörjer sig på […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}