Våra regioner

Europa

I Europa arbetar vi med att stärka småskaliga bönders förmåga att bedriva ett effektivt och hållbart jordbruk och förbättra sin position på marknaden. Vi arbetar också för att främja organisering, öka kvinnors deltagande i samhället och minska diskrimineringen av romer.

 

Albanien

We Effect har tre samarbetspartner i Albanien – två av dem arbetar i de norra och sydöstra delarna av landet med landsbygdsutveckling för att öka böndernas inkomster och skapa tillgång till information och modern jordbruksteknik. En tredje organisation fokuserar sitt arbete på landets romska minoritet med avsikt att bryta dess sociala utanförskap och stärka dess rättigheter gentemot landets beslutsfattare, eftersom den romska minoriteten under en lång tid varit diskriminerad.

Nordmakedonien

I Nordmakedonien arbetar We Effect tillsammans med en nationell bondeorganisation som lyfter bönders rättigheter och erbjuder olika typer av service och kunskap till sina medlemmar. Organisationen främjar även kooperativ utveckling. I Nordmakedonien har We Effect också ett projekt riktat till romer för att bryta deras utanförskap gällande bland annat skolgång och juridiska rättigheter – men också för att stärka möjligheterna för de romer som återvänder hem efter att ha blivit avvisade i andra länder.

Bosnien-Hercegovina

I Bosnien-Hercegovina arbetar We Effect med landsbygdsutveckling och förbättrad organisationsnivå bland bönder. Genom organisering och affärsutveckling skapas även försoning mellan landets olika etniska grupper, eftersom projekt ofta involverar flera grupper samtidigt. Några regioner i Bosnien lider fortfarande av spåren från 90-talets krig, därför är det viktigt att genomföra projekt med medlemmar från flera etniska grupper.

Kosovo

We Effects arbete i Kosovo fokuserar på landsbygdsutveckling och jämställdhet. Flera projekt har starkt fokus på kvinnogrupper där medlemmarna har olika etnisk bakgrund, men som odlar eller producerar tillsammans. Delar av Balkan, framför allt Kosovo, är fortfarande politiskt laddat efter tidigare konflikter. Därför arbetar vi även med försoning och utbildning. I Kosovo arbetar vi även med den romska minoriteten, bland annat genom studiecirklar för ungdomar.

Moldavien

I Moldavien arbetar We Effect med två nationella bondeorganisationer, vilka erbjuder service och utbildning till sina medlemmar. Mycket av arbetet i Moldavien handlar om lobbying för att stärka böndernas position; Moldaviens bönder har flera gånger drabbats av systematiskt dåliga priser och att staten premierat storföretag framför småbönder. Våra samarbetsorganisationer har arrangerat flera stora demonstrationer för att göra sina röster hörda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.