Utmana fattigdomen - ett skolmaterial

Hej, fler än 800 miljoner människor lever i extrem fattigdom i världen. Och majoriteten av de extremt fattiga lever av jordbruk. Med materialet #Utmanafattigdomen vill vi på biståndsorganisationen We Effect sprida kunskap om den landsbygdsutveckling som är nödvändig för att fler ska få mat på bordet.

Börja med den här filmen

Med våra infografer får du lättförståeliga fakta om den situation världens fattiga lever i och hur satsningar på jordbruk kan hjälpa dem

Hämta infografer

900 miljoner människor i världen går till sängs hungriga varje dag. Vad vet du egentligen om fattigdom?

Testa dig i vårt quiz!