Utmana fattigdomen - ett skolmaterial

Hej, fler än 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom i världen. Och majoriteten av de extremt fattiga lever av jordbruk. Med materialet #Utmanafattigdomen vill vi på biståndsorganisationen We Effect sprida kunskap om den landsbygdsutveckling som är nödvändig för att fler ska få mat på bordet.

På den här sidan hittar du bland annat flera filmer, infografer och ett quiz som ger mer information om hur det är för människor att leva i extrem fattigdom och vad vi kan göra för att utmana fattigdomen. Här finns också lektioner anpassade för ämnet samhällskunskap för gymnasieskolan.

Detta material har producerats med stöd från Sida. Sida har ej deltagit i produktionen och det är We Effect som ansvarar för innehållet.

Börja med den här filmen

Med våra infografer får du lättförståeliga fakta om den situation världens fattiga lever i och hur satsningar på jordbruk kan hjälpa dem

Hämta infografer

800 miljoner människor i världen går till sängs hungriga varje dag. Vad vet du egentligen om fattigdom?

Testa dig i vårt quiz!