Lektioner om jordbruk som väg ur fattigdom

We Effect vill sprida kunskap om det hållbara och småskaliga jordbruket som en nödvändig och effektiv väg för att bekämpa fattigdom och hunger. Med hjälp av filmer, texter, infografik och varierade metoder vill vi skapa lektioner som väcker intresse för jordbruk som en väg ur fattigdom. Vi hoppas att lektionerna kommer bidra med nya vinklar på fattigdom och hunger.

Åtta lektioner om fattigdomsbekämpning

Kavla upp ärmarna – analysera en debattartikel

Till lektion 1

Satsa på kvinnorna – gör en presentation

Till lektion 2

Utmana fattigdomen – gör en analys

Till lektion 3

PS. Texten jag inte ville skriva – lyssna, reflektera, diskutera

Till lektion 4

Rätten till mark – lyssna, reflektera, diskutera

Till lektion 5

Ekonomisk självständighet – lyssna, reflektera, diskutera

Till lektion 6

Rätten till bostad – lyssna, reflektera, diskutera

Till lektion 7

Instagram: Agenda 2030 i klassrummet – lyssna/titta, reflektera, ställ frågor

Till lektion 8