Lektioner om jordbruk som väg ur fattigdom

We Effect vill sprida kunskap om det hållbara och småskaliga jordbruket som en nödvändig och effektiv väg för att bekämpa fattigdom och hunger. Med hjälp av filmer, texter, infografik och varierade metoder vill vi skapa lektioner som väcker intresse för jordbruk som en väg ur fattigdom. Vi hoppas att lektionerna kommer bidra med nya vinklar på fattigdom och hunger.

Sju lektioner om fattigdomsbekämpning

Kavla upp ärmarna - analysera en debattartikel

Kavla upp ärmarna - analysera en debattartikel

Satsa på kvinnorna - en presentation

Satsa på kvinnorna - en presentation

Utmana fattigdomen - en analys

Utmana fattigdomen - en analys

PS. Texten jag helst inte ville skriva

PS. Texten jag helst inte ville skriva

Ana och marknaden Ekonomisk självständighet skyddar Ana mot våldet

Ana och marknaden Ekonomisk självständighet skyddar Ana mot våldet

Theresa, Elizabeth och Edith kämpar för rätten till mark

Theresa, Elizabeth och Edith kämpar för rätten till mark