Lektioner om jordbruk som väg ur fattigdom

We Effect vill sprida kunskap om det hållbara och småskaliga jordbruket som en nödvändig och effektiv väg för att bekämpa fattigdom och hunger. Med hjälp av filmer, texter, infografik och varierade metoder vill vi skapa lektioner som väcker intresse för jordbruk som en väg ur fattigdom. Vi hoppas att lektionerna kommer bidra med nya vinklar på fattigdom och hunger.

Sju lektioner om fattigdomsbekämpning

Kavla upp ärmarna - analysera en debattartikel

Kavla upp ärmarna - analysera en debattartikel

Satsa på kvinnorna - gör en presentation

Satsa på kvinnorna - gör en presentation

Utmana fattigdomen - gör en analys

Utmana fattigdomen - gör en analys

PS. Texten jag inte ville skriva – lyssna, reflektera, diskutera

PS. Texten jag inte ville skriva – lyssna, reflektera, diskutera

Rätten till mark - lyssna, reflektera, diskutera

Rätten till mark - lyssna, reflektera, diskutera

Ekonomisk självständighet – lyssna, reflektera, diskutera

Ekonomisk självständighet – lyssna, reflektera, diskutera

Rätten till bostad – lyssna, reflektera, diskutera

Rätten till bostad – lyssna, reflektera, diskutera