Vad vet du egentligen om fattigdom?

Flickor utanför byn Karadipooval på Sri Lanka på väg till skolan. Foto: Anders Hansson.
Flickor utanför byn Karadipooval på Sri Lanka på väg till skolan. Foto: Anders Hansson.

Quiz

Utmana fattigdom
0%

Enligt FN finns det cirka 700 miljoner människor i världen som är extremt fattiga. Hur lite pengar har någon som räknas som extremt fattig att leva av per dag?

Rätt! Fel

Att vara extremt fattig innebär att man måste klara sig på 1,9 dollar eller mindre per dag. 2015 justerade Världsbanken sin gräns för extrem fattigdom från 1,25 dollar till 1,9 dollar. Siffran har inte uppdaterats sedan dess.

Närmare 690 miljoner människor i världen lider av hunger och kronisk undernäring. Vad lever majoriteten av dessa på?

Rätt! Fel

Majoriteten av världens hungriga och undernärda lever av jordbruk.

Kvinnor är överrepresenterade bland världens fattiga. De äter ofta sist och minst i länder som är drabbade av konflikt, svält eller utbredd hunger. Hur stor del av befolkningen i områden med osäker livsmedelsförsörjning är kvinnor?

Rätt! Fel

60 procent av befolkningen i områden med osäker livsmedelsförsörjning är kvinnor.

Världen vinner på bättre jämställdhet inom jordbruket. Om kvinnor och män hade samma förutsättningar, skulle skördarna kunna öka så att färre människor behöva gå hungriga och undernärda. Hur många?

Rätt! Fel

100 till 150 miljoner färre människor skulle behöva gå hungriga om kvinnor och män hade samma förutsättningar. Exempelvis gällande tillgång till kunskap, teknisk rådgivning, utsäde och arbetskraft.

Vilka drabbas hårdast av den pågående klimatförändringen?

Rätt! Fel

Den pågående klimatförändringen kommer att slå hårdast mot människor som redan idag är fattiga, särskilt utsatta är kvinnor och barn.

Vilken näring ska man satsa på för att så effektivt som möjligt minska fattigdom för de som har det sämst ställt?

Rätt! Fel

Tillväxt inom jordbruket i låginkomstländer kan vara fem gånger så effektiv som tillväxt inom andra näringar för att minska fattigdomen för de som har det sämst ställt.

Världens länder har enats om 17 globala mål. En av de saker man vill uppnå med målen är att:

Rätt! Fel

En av de saker världens ledare vill uppnå är att utrota extrem fattigdom.

Världens länder har enats om 17 globala hållbarhetsmål. En av de saker världens länder vill uppnå med målen är att:

Rätt! Fel

En av de saker världens ledare vill uppnå är just jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

We Effect låter arbetet gå hand i hand med de Globala målen för hållbar utveckling och bidrar specifikt till uppfyllandet av tre globala mål. Vilka?

Rätt! Fel

We Effect arbetar för en värld fri från fattigdom och orättvisa , därför vill We Effect utrota fattigdomen, minska hungern och skapa jämställdhet i världen.

Var bor majoriteten av världens fattigaste?

Rätt! Fel

75 procent av världens fattigaste bor på landsbygden.

Utmana fattigdom
Asch!
Tyvärr, du hade för få rätt. Förösk en gång till!
Wow!
Du klarade det!

Dela ditt resultat och utmana dina vänner