Genom kooperativ stödjer vi människor i kampen mot hunger, fattigdom och klimatkrisen

Foto: Marcus Lundstedt
Foto: Marcus Lundstedt
We Effect är världens största kooperativa biståndsorganisation. Med fokus på rätten till mat, jämställdhet och klimaträttvisa stärker vi demokratiskt styrda organisationer och kooperativ. Det handlar om människor som går samman för att tillsammans förbättra sina liv och kräva sina rättigheter.

Vår vision är en hållbar och rättvis värld, fri från fattigdom

Vi har verksamhet i 20 länder och stöttar människor i att själva ta sig ur fattigdom. Genom långsiktiga samarbeten stödjer vi bondeorganisationer i omställningen till ett hållbart och jämställt jordbruk där kvinnor får samma förutsättningar som män att anpassa sig till klimatförändringarna, att organisera sig, äga mark och kunna bo och leva i trygghet. För att nå våra mål arbetar vi även med påverkan i Sverige och i våra verksamhetsländer och globalt.

Vårt globala arbete

We Effect arbetar globalt inom två områden: hållbar landsbygdsutveckling med stöd till bönders egna organisationer, samt värdigt boende med stöd till kooperativa boendeföreningar.  

Läs mer

Vårt politiska arbete

Fokus för We Effects arbete mot beslutsfattare är att öka stödet till småskaliga bönder i fattiga länder – med stöd från den svenska kooperationen.

Läs mer

Vi fokuserar särskilt på rätten till mat

I spåren av covid-19 och Ukrainakriget har miljontals människor som redan levde på marginalen knuffats ut i fattigdom. 900 miljoner i världen går till sängs hungriga och var 48:onde sekund dör en människa av svält. Därför har We Effects arbete med fokus på rätten till mat blivit ännu viktigare.

 

Läs mer

Fler fokus i vårt arbete

Jämställdhet

Jämställdhet

Agenda 2030

Agenda 2030

We Effect – den svenska kooperationens biståndsorganisation

We Effect - den svenska kooperationens biståndsorganisation

Vi vet att bistånd fungerar

Vi befinner oss i en global matkris där priserna skenar och en femtedel av världens befolkning riskerar extrem fattigdom. Samtidigt som biståndet behövs som mest höjs röster i Sverige för att sänka det. Men vi vet att bistånd fungerar och leder till att samhällen i dag står starkare mot kriser, att mer mat kan produceras, att fler har arbete, råd med en trygg bostad och att betala för sina barns utbildning.

 

Läs mer

För allas rätt till mat - vår verksamhetsberättelse 2021

År 2021 var omvälvande och fyllt av utmaningar, men också av hårt arbete och en stor portion kreativitet. Pandemin tvingade oss att tänka om; vi lärde oss nya sätt att lösa gamla problem. Vi vet att vårt arbete har bidragit till bättre liv för människor som lever i fattigdom. Vi är oerhört stolta över de resultat som våra medarbetare och partnerorganisationer åstadkommer, både var för sig och tillsammans.

 

Se vår verksamhetsberättelse 2021

Bonde med livet som insats

Många småskaliga bönder kämpar för sin miljö med livet som insats. Möt Per Anger-pristagaren Anabela Lemos som kämpat för klimatet, miljön och småbönders rättigheter i Mocambique i flera decennier. Ta också del av vår senaste rapport om situationen för småskaliga bönder världen över.

 

Läs mer

Samina Hasani framför familjens jordgubbsodlingar. Foto: Marcus Lundstedt

Stöd vårt arbete för att utrota fattigdom med jämställdhet

Stöd oss
Samina Hasani framför familjens jordgubbsodlingar. Foto: Marcus Lundstedt