Genom kooperativ stödjer vi människor i kampen mot hunger, fattigdom och klimatkrisen

Foto: Marcus Lundstedt
Foto: Marcus Lundstedt
We Effect är världens största kooperativa biståndsorganisation. Med fokus på rätten till mat, jämställdhet och klimaträttvisa stärker vi demokratiskt styrda organisationer och kooperativ. Det handlar om människor som går samman för att tillsammans förbättra sina liv och kräva sina rättigheter.
Långsiktiga samarbeten med hållbart och jämställt jordbruk
Raeda Alhelo, Salha Almoher, Husniya Abu Saada och Iman Jamel Turkman. Foto: Marcus Lundstedt

Vår vision är en hållbar och rättvis värld, fri från fattigdom

Vi har verksamhet i 20 länder och stöttar människor i att själva ta sig ur fattigdom. Genom långsiktiga samarbeten stödjer vi bondeorganisationer i omställningen till ett hållbart och jämställt jordbruk där kvinnor får samma förutsättningar som män att anpassa sig till klimatförändringarna, att organisera sig, äga mark och kunna bo och leva i trygghet. För att nå våra mål arbetar vi även med påverkan i Sverige och i våra verksamhetsländer och globalt.

We Effects globala arbete
Emanuel Kalolo och Mercy Kasokoneza. Foto: Marcus Lundstedt

Vårt globala arbete

We Effect arbetar globalt inom två områden: rätten till mat med stöd till bönders egna organisationer, samt rätten till värdigt boende med stöd till kooperativa boendeföreningar.  

Hur arbetar vi i världen?
Emanuel Kalolo och Mercy Kasokoneza. Foto: Marcus Lundstedt
We Effects politiska arbete
Martha Mena. Foto: Jesper Klemedsson

Vårt politiska arbete

We Effects arbetar för att beslutsfattare ska öka stödet, bland annat genom bistånd, till småskaliga bönder i fattiga länder – med stöd från den svenska kooperationen. 

Hur stöttar vi bönder?
Martha Mena. Foto: Jesper Klemedsson
Bild på majs för att förtydliga rätten till mat
Foto: Philip Krook

Vi fokuserar särskilt på rätten till mat

I spåren av covid-19 och Ukrainakriget har miljontals människor som redan levde på marginalen knuffats ut i fattigdom. 780 miljoner i världen går till sängs hungriga och var 48:onde sekund dör en människa av svält. Därför har We Effects arbete med fokus på rätten till mat blivit ännu viktigare.

 

Så jobbar vi med rätten till mat

Fler fokus i vårt arbete

Representant för jämställdhetsarbete Jämställdhet

Jämställdhet

Vårt arbete med de globala målen 2030 Agenda 2030

Agenda 2030

We Effect besöker Filippinerna 2018. We Effect – den svenska kooperationens biståndsorganisation

We Effect - den svenska kooperationens biståndsorganisation

Bild på kvinna, Anabela Lemos som jobbar med småbönders rättigheter i Mocambique.
Anabela Lemos. Foto: Edson Artur

Bonde med livet som insats

Många småskaliga bönder kämpar för sin miljö med livet som insats. Möt Per Anger-pristagaren Anabela Lemos som kämpat för klimatet, miljön och småbönders rättigheter i Mocambique i flera decennier. Ta också del av vår senaste rapport om situationen för småskaliga bönder världen över.

 

Bli mer insatt om böndernas kamp

Stöd We Effects arbete att utrota fattigdom med jämställdhet
Samina Hasani framför familjens jordgubbsodlingar. Foto: Marcus Lundstedt

Stöd vårt arbete för att utrota fattigdom och hunger.

Stöd oss
Samina Hasani framför familjens jordgubbsodlingar. Foto: Marcus Lundstedt