Genom kooperativ stödjer vi människor i kampen mot hunger, fattigdom och klimatkrisen

We Effect är världens största kooperativa biståndsorganisation. Med fokus på rätten till mat, jämställdhet och klimaträttvisa stärker vi demokratiskt styrda organisationer och kooperativ. Det handlar om människor som går samman för att tillsammans förbättra sina liv och kräva sina rättigheter.

Vår vision är en hållbar och rättvis värld, fri från fattigdom

Vi har verksamhet i 20 länder och stöttar människor i att själva ta sig ur fattigdom. Genom långsiktiga samarbeten stödjer vi bondeorganisationer i omställningen till ett hållbart och jämställt jordbruk där kvinnor får samma förutsättningar som män att anpassa sig till klimatförändringarna, att organisera sig, äga mark och kunna bo och leva i trygghet. För att nå våra mål arbetar vi även med påverkan i Sverige och i våra verksamhetsländer och globalt.

Vårt globala arbete

We Effect arbetar globalt inom två områden: hållbar landsbygdsutveckling med stöd till bönders egna organisationer, samt värdigt boende med stöd till kooperativa boendeföreningar.  

Läs mer

Vårt politiska arbete

Fokus för We Effects arbete mot beslutsfattare är att öka stödet till småskaliga bönder i fattiga länder – med stöd från den svenska kooperationen.

Läs mer

Fler fokus i vårt arbete

Jämställdhet

Jämställdhet

Agenda 2030

Agenda 2030

We Effect – den svenska kooperationens biståndsorganisation

We Effect - den svenska kooperationens biståndsorganisation

Stöd vårt arbete för att utrota fattigdom med jämställdhet

Stöd oss